فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند

میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند پایداری نوسانات فرکانس کم در سیستم قدرت دو ناحیه ای و میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند (Three PSS for Interarea Oscillations) در این شبیه سازی ارائه شده است. برنامه در matlab 2013 اجرا شده و تمامی خروجی به دست می آید که در شکل کنار برخی از خروی های نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC

مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC شبیه سازی زیر مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC در یک سیستم قدرت نمونه 500kv/230kv می باشد که در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی نشان داده شده است. برنامه در matlab 2013 اجرا شده و تمامی خروجی به دست می آید که در شکل کنار برخی از خروی های نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در کنترل بار فرکانس- پروژه سفارشی

این فایل سفارش مشتری در زمینه کنترل بار فرکانس می باشد. بنا به درخواست مشتری توضیحات بیشتری در این مورد داده نمی شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 120,000 تومان

شبیه سازی در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و mppt

شبیه سازی در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و mppt فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و ... می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار تصویر کلی شبیه سازی و خروجی ها را مشاهده می نمایید. در حقیقت شبیه سازی دارای موارد زیر است: سیستم فتوولتائیک در بخش DC از سیستم ریز شبکه، از جمله الگوریتم MPPT PV، ماژول PWM، و تنظیمات پارامتر مربوطه. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه بازیافت تصویر

شبیه سازی مقاله در زمینه بازیافت تصویر فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان Spa rse R econstruction by S eparable A pproximation می باشد. علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم در فایل زیر قرار داده شده است. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده است. برای یادگیری چندین مثاله در داخل فایل قرار داده شده است تا دانشجو راحتر بتواند به نتیجه برسد. اطلاعات مقاله مرجع در زیر داده شده است   Spar ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید

شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید فایل زیر شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید می باشد. در حقیقت برای این شبیه سازی چهار مقاله مرجع زیر استفاده شده است. به عبارتی تمامی این مراجع در یک راستا چاپ شده اند. ما از بین آنها دو مقاله را به همراه شبیه سازی در فایل زیر قرار داده ایم. شبیه سازی بارها اجرا شده و خروجی ها بر روی تصاویر مختلف ارائه شده است. در شکل کنار اعمال بر روی تصویر مرد با دوربین را نشان می دهد. بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی در زمینه آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود

شبیه سازی در زمینه آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود فایل زیر شبیه سازی در زمینه  آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود می باشد. به عبارتی شبیه سازی در زمینه Unsupervised learning of finite mixture models می باشد. اساس شبیه سازی دو مقاله مرجع با عنوان های زیر می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی های کامل به دست می آید. تعداد خروجی ها زیاد است و نمی توان در شکل کنار همه را نمایش داد. برخی از خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل ضخامت پرتو در دو محور نورد

شبیه سازی در زمینه کنترل ضخامت پرتو در دو محور نورد فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای کنترل ضخامت پرتو در دو محور نورد می باشد. به عبارتی دیگر در این شبیه سازی از تنظیم کننده MIMO LQG برای کنترل ضخامت افقی و عمودی از یک پرتو فولاد در یک کارخانه نورد گرم فولاد استفاده شده است. نمای کلی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز فایل زیر شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز در نرم فازار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شدهو خروجی های به دست می آید. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات فایل زیر شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و به همراه خروجی آن مشاده می نمایید. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom فایل زیر شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom می باشد که در محیط مطلب انجام گرفته است. شبیه سازی اجر شده و نمای کلی شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers فایل زیر شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers در نرم افزار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال فایل زیر شبیه سازی در زمینه VSC براساس HVDC خط انتقال می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده. خروجی و نمای کلی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers فایل زیر شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc)

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) است. در شکل کنار نمای شبیهسازی و خروجی را مشاده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟