فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive

شبیه سازی در حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive فایل زیر شامل دو شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای حالت پیوسته و گسسته Chopper-Fed DC Motor Drive می باشد. شبیه سازی اجرا و خروجی آن در شکل کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی برای اتصال مکانیکی ژنراتور سنکرون با سیستم الکتریکی (سیستم تحریک)

شبیه سازی برای اتصال مکانیکی ژنراتور سنکرون با سیستم الکتریکی (سیستم تحریک) فایل زیر شبیه سازی برای اتصال مکانیکی ژنراتور سنکرون با سیستم الکتریکی (سیستم تحریک) می باشد. شبیه سازی اجرا و به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی دیزل ژنراتور اضطراری و موتور Asynchronous

شبیه سازی دیزل ژنراتور اضطراری و موتور Asynchronous ديزل ژنراتور ترکيبي از يک موتور ديزل و يک ژنراتور ميباشد که محورهاي آنها با يکديگر به صورت مکانيکي کوپل شده اند. گاورنر ديزل ژنراتور با تنظيم ميزان سوخت ورودي به موتور ديزل، به کنترل سرعت آن مي پردازد. مدل هاي ديناميکي موجود براي ديزل ژنراتور برخي خصوصيات کارکرد عملي آن به همراه سيستم کنترل سرعت (نوسانات ناميراي سرعت) را توجيه نمي نمايد. فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای دیزل ژنراتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند

میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند پایداری نوسانات فرکانس کم در سیستم قدرت دو ناحیه ای و میرا سازی نوسانات بین ناحیه ای براساس پایدار ساز سیستم قدرت سه باند (Three PSS for Interarea Oscillations) در این شبیه سازی ارائه شده است. برنامه در matlab 2013 اجرا شده و تمامی خروجی به دست می آید که در شکل کنار برخی از خروی های نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC

مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC شبیه سازی زیر مدیریت تراکم (congestion) در خطوط انتقال به وسیله طراحی (PSS) و UPFC در یک سیستم قدرت نمونه 500kv/230kv می باشد که در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی نشان داده شده است. برنامه در matlab 2013 اجرا شده و تمامی خروجی به دست می آید که در شکل کنار برخی از خروی های نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در کنترل بار فرکانس- پروژه سفارشی

این فایل سفارش مشتری در زمینه کنترل بار فرکانس می باشد. بنا به درخواست مشتری توضیحات بیشتری در این مورد داده نمی شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 123,000 تومان

شبیه سازی در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و mppt

شبیه سازی در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و mppt فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه میکرو گرید شامل سیستم فتوولتاییک و ... می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار تصویر کلی شبیه سازی و خروجی ها را مشاهده می نمایید. در حقیقت شبیه سازی دارای موارد زیر است: سیستم فتوولتائیک در بخش DC از سیستم ریز شبکه، از جمله الگوریتم MPPT PV، ماژول PWM، و تنظیمات پارامتر مربوطه. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز فایل زیر شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز در نرم فازار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شدهو خروجی های به دست می آید. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات فایل زیر شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و به همراه خروجی آن مشاده می نمایید. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom فایل زیر شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom می باشد که در محیط مطلب انجام گرفته است. شبیه سازی اجر شده و نمای کلی شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال فایل زیر شبیه سازی در زمینه VSC براساس HVDC خط انتقال می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده. خروجی و نمای کلی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers فایل زیر شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت دو ماشینه براساس ادوات فکت (FACTs) نوع SSSC می باشد که مجهز به نوع پایدارساز POD می باشد. در شبیه سازی همچنین به شبیه سازی بار دینامیکی سه فاز Three-Phase Dynamic Load به عنوان یک بار در سیستم قدرت پرداخته شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی ارائه شده است. عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه میکرو گرید است که به صورت ام فایل های مختلف نوشته شده است. در این فایل حضور منابع مختلف باد و خورشید و STATCOM Battery Energy storage و غیره در نظر گرفته شده است. شبیه سازی بسیار روان نوشته شده است و قابل درک است. تحلیل های بسیار مختلفی انجام گرفته که بسیار مناسب برای درس دینامیک سیستم قدرت یا بهره برداری می باشد. شبیه سازی دارای خروجی های بسیار مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 36,000 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت چند ماشینه به کمک طراحی هماهنگ SVC و DFIDD

شبیه سازی مقاله در زمینه پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت چند ماشینه به کمک طراحی هماهنگ SVC و DFIDD فایل زیر شبیه سازی در زمینه مقاله پایداری سیگنال کوچک است. شبیه سازی در سیمولینک مطلب انجام گرفته است. در مورد شبیه سازی یک نکته باید گفته شود مقاله بیس شبیه سازی تنظیم بهینه پایداری ساز سیستم قدرت و svc فازی به کمک الگوریتم جفت گیری زنبور عسل است ما در این شبیه سازی تنها شبیه سازی سیستم قدرت با حضور svc و غیره را انجام داده ایم الگوریتم جفت گیری زنبور عسل را هم به صورت جداگانه انجام دادیم و با سی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان
تعداد صفحه(6):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟