فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

مجموعه شبیه سازی برای کنترل بار فرکانس به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

مجموعه شبیه سازی برای کنترل بار فرکانس به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر یک مجموعه کامل برای درس دینامیک سیستم قدرت است. اصولا در این درس دانشجویان به دنبال طراحی کنترل بار فرکانس هستند. در فایل زیر سه شبیه سازی قرار دارد. یکی کنترل کننده کلاسیک، یکی PID و یکی تنظیم بهینه پارامترهای PID با الگوریتم اجتماع ذرات است. در شکل کنار یکی از خروجی ها را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت فایل زیر شبیه سازی در زمینه الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی ارائه شده برای دو سیستم قدرت چهار ماشینه و تک ماشینه ارائه شده است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که عنوان انگلیسی فوق به صورت زیر می باشد: Artificial Immune-Based For Voltage Stability Prediction In Power System درشکل کنار همگرایی را نشان می دهد. انالیزهای شبیه سازی بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی برای طراحی ∞H در یک سیستم نمونه

شبیه سازی برای طراحی  ∞H در یک سیستم نمونه فایل زیر شبیه سازی کامل در زمینه طراحی  ∞H در یک سیستم نمونه می باشد در شکل کنار خروجی فرکانس و دامنه را مشاهده می کنید. البته بخشی از خروجی عددی هم در زیر داده شده است. Resetting value of Gamma min based on D_11, D_12, D_21 terms Test bounds: 0.5000 < gamma <= 10.0000 gamma hamx_eig xinf_eig hamy_eig yinf_eig nrho_xy p/f 10.000 9.1e+001 5.7e-006 1.0e-004 0.0e+000 0.0038 p 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

اولین بسته آموزشی برای مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی

اولین بسته آموزشی برای مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی فایل زیر یک بسته جدید در زمینه طراحی و مدلسازی توربین بادی است. به بیانی دیگر اکثر دانشجویان برای شبیه سازی توربین بادی نیازمند سیستم های مختلف آن می باشد تا بتوانند در برنامه نویسی از آن استفاده کنند. فایل زیر شامل ابزارهای زیر می باشد: 1- اجزا مکانیکی  2- اجزا الکتریکی  3- کانورتر قدرت 4- مدلهای لازمه رایج 5- Transformations 6- Measurements 7- Control این مجموعه بی نظیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی برای طراحی هماهنگ بین TCSC و PSS در سیستم چند ماشینه با الگوریتم اجتماع ذرات

شبیه سازی برای طراحی هماهنگ بین TCSC و PSS در سیستم چند ماشینه با الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی برای طراحی هماهنگ بین TCSC و PSS در سیستم چند ماشینه با الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. در شکل کنار نمای کلس شبیه سازی را نشان می دهد. همچنین یک ورد پنج صفحه ای در آن قرار داد تا هدف و کلیت شبیه سازی را توضیح دهد. برخی از توضیحات توسعه شبکه قدرت به دلیل افزایش تقاضای انرژی و مسائل فنی، سبب شده تا سیستم­های قدرت امروزی در محدوده مرزی خود فعالیت نمایند. همین امر باعث شده تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی پایداری حالت گذار در سیستم قدرت با کمک TCSC

شبیه سازی پایداری حالت گذار در سیستم قدرت با کمک TCSC فایل زیر شبیه سازی پایداری حالت گذار در سیستم قدرت با کمک TCSC می باشد. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می نمایید. در این شبیه سازی به کنترل TCSC براساس جریان و ولتاژ و زاویه آتش پرداخته شده است. همچنین برخی توضیحات لازمه در زیر هر شکل در سیمولینک نوشته شده است. به عنوان مثال مقدار امپدانس مرجع: impedance for capacitive mode 120<zref<136 impedance for inductive mode 19<zref& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی اینورتر تک فاز DC-DC در اتصال با fuel cell و باطری

شبیه سازی اینورتر تک فاز DC-DC در اتصال با fuel cell و باطری فایل زیر شبیه سازی اینورتر تک فاز DC-DC در اتصال با fuel cell و باطری می باشد. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را نشان می دهد. شبیه سازی اجرا شده و خروجی حاصل می شود. شبیه سازی در نرم افزار مطلب سیمولیک انجام گرفته است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه طراحی هماهنگ بین SSSC و PSS

شبیه سازی در زمینه طراحی هماهنگ بین  SSSC و PSS فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه طراحی هماهنگ بین  SSSC و PSS می باشد که برای SSSC از میرا کننده POD استفاده شده است. شبیه سازی بر روی سیستم چهار ماشینه اعمال شده است و خروجی تغییرات سرعت در شکل کنار نشان داده شده است. این شبیه سازی بیشتر برای درس کنترل و دینامیک سیستم قدرت و تئوری ماشین مناسب است. البته برای دانشجویان در راستای کار پایان نامه می تواند کمک نماید. البته شبیه سازی با حا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو برای ادوات FACT

شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو برای  ادوات FACT فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه نحوه دریافت و تنظیم توان اکتیو براساس سیمولینک مطلب می باشد. از آنجایی که دانشجویان برای  ادوات FACT معمولا به چنین آنالیزهایی نیاز دارند شبیه سازی زیر ارائه شده است. در شکل کنار ساختار شبیه سازی را مشاهده می نمایید. همچنین در این شبیه سازی نحوه شبیه سازی موارد زیر هم انجام گرفته است: البته اینها همه در سیمولیک مطلب است: 1- 3-phase  unbalance ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی کامل در زمینه طراحی هماهنگ PSS و SVC برای سیستم قدرت چند ماشینه

شبیه سازی کامل در زمینه طراحی هماهنگ PSS و SVC برای سیستم قدرت چند ماشینه فایل زیر یکی از کاملترین مجموعه شبیه سازی موجود می باشد. در حقیقت فایل زیر بهترین شبیه سازی برای درس دینامیک سیستم قدرت یا تئوری جامع برای دانشجویان ارشد می باشد. فایل زیر شامل سه شبیه سازی مجرا است: 1- شبیه سازی سیستم قدرت تک ماشینه در حالت غیر خطی با حضور SVC 2- شبیه سازی سیستم قدرت چهار ماشینه با PSS 3- شبیه سازی سیستم قدرت چهار ماشینه با حضور همزمان PSS و SVC برای انجام شبیه سازی یک مقاله مرجع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی میکرو گرید و کنترل آن

شبیه سازی میکرو گرید و کنترل آن فایل زیر شبیه سازی میکرو گرید و کنترل آن می باشد. مهمترین تفاوت این شبیه سازی با سایر میکرو گرید ها این است که در این مدل سه نوع DG در نظر گرفته شده است که با هم برای تامین بار در ارتباطتند اما بجای استفاده از سیمولیک های پیچیده و تودرتو از از matlab function یا embedded function  استفاده کردیم. به عنوان مثال بار به صورت تابع زیر مدلسازی شده: function [pq,iabc,iout] = Lload(uin1,i,t)%-------- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی برای کنترل افت برای DG در یک میکرو گرید براساس حلقه کنترلی سه مرحله ای

شبیه سازی برای کنترل افت برای DG در یک میکرو گرید براساس حلقه کنترلی سه مرحله ای فایل شبیه سازی برای کنترل افت برای DG در یک میکرو گرید براساس حلقه کنترلی سه مرحله ای می باشد. شکل کنار نمای سیمولیک انجام گرفته شده را نشان می دهد. که در کنترل سه حلقه ای شامل موارد زیر می باشد: 1- کنترل توان اکتیو و راکتیو 2- کنترل حلق توان 3- کنترل U_I گره های به کار گرفته شده در سیستم کنترلی می توانند به صورت V/f یا  PQ استفاده شوند. این شبیه سازی براساس  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مجموعه کامل شبیه سازی برای درس دینامیک سیستم قدرت یا تئوری ماشین

مجموعه کامل شبیه سازی برای درس دینامیک سیستم قدرت یا تئوری ماشین فایل زیر یک مجموعه کامل در زمینه دینامیک سیستم قدرت و یا تئوری ماشین است. در فایل زیر شبیه سازی های زیر ارائه شده است: 1- مدل هفرون فیلیپس برای سیستم قدرت تک ماشینه 2- مدل کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای با کنترل کننده PID 3- مدل کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای با کنترل کننده  فازی PID 4- مدل سیستم تک ماشینه غیر خطی با در نظر گرفتن کنترل کننده PSS  5- مدل سیستم تک ماشینه غیر خطی با در نظر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی برای تنظیم بهینه پارامترهای PID به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

شبیه سازی برای تنظیم بهینه پارامترهای PID به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی برای تنظیم بهینه پارامترهای PID به کمک الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده که در ادامه بخشی از خروجی را را مشاهده می نماید که برای تابع تبدیل به طراحی کنترل کننده پرداخته است.  numkp = 10.9248 numki = 1.2663 numkd = 1.4702 0 Transfer function:1.47 s^2 + 10.92 s + 1.266-------------------------- s Transfer function:-2.806 s^3 - 19.77 s^2 + 5.667 s ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تنظیم اعضا فازی در کنترل کننده فازی PID

شبیه سازی در زمینه تنظیم اعضا فازی در کنترل کننده فازی PID فایل زیر شبیه سازی برای کنترل کننده فازی PID در یک سیستم در سیمولیک می باشد. هدف این شبیه سازی نحوه معرفی اعضا فازی و رول بس ها و تنظیم آنها می باشد. شکل کناری خروجی آن را نشان می دهد. البته سیستم برای بحث پایداری سیستم قدرت بکار گرفته شده است خروجی های مختلفی دارد که امکان نمایش همه در شکل کنار وجود ندارد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(6):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟