فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه voltage_sag

شبیه سازی در زمینه voltage_sag فایل زیر شبیه سازی در زمینه voltage_sag می باشدو شبیه سازی در مطلب انجام شده و خود شبیه سازی به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی برای جبران توان راکتیو در سیستم توزیع با dstatcom

شبیه سازی برای جبران توان راکتیو در سیستم توزیع با dstatcom فایل زیر شبیه سازی برای جبران توان راکتیو در سیستم توزیع با dstatcom  می باشد. شبیه سازی در محیط سیمولیک مطلب انجام شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پایداری سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت در حالت غیر خطی به کمک UPFC

شبیه سازی در زمینه پایداری سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت در حالت غیر خطی به کمک UPFC فایل زیر شبیه سازی در زمینه پایداری سیستم قدرت به کمک UPFC می باشد. در شبیه سازی تمامی اطلاعات به صورت واضح در بلوک های مختلفی نشان داده شده است. خروجی به صورت منظم تفکیک شده و از آنجایی که می توان UPFC را به صورت ترکیب سری و موازی دانست خروجی در هر بخش به صورت مجزا نشان داده شده است. شبیه سازی مورد نظر بر روی سیستم قدرت تک ماشینه غیرخطی متصل به باس بینهایت انجام گرفته است. شبیه سازی در مطلب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی برای محاسبه حساسیت مقادیر ویزه برای یک سیستم دلخواه

شبیه سازی برای محاسبه حساسیت مقادیر ویزه برای یک سیستم دلخواه فایل زیر شبیه سازی در زمینه محاسبه حساسیت مقادیر ویژه است. در حقیقت در بحث دینامیک چهار ماتریس حالت A B C D  داریم که از روی آنها مقادیر ویژه محاسبه می شود. اما بحثی که در دینامیک نکته مبهی برای دانشجویان است محاسبه حساسیت مقادیر ویژه است. مه در این شبیه سازی چهار ماتریس برای یک سیستم به دست امده و بحث مقادیر ویژه روی آن انجام گرفته است. شما می توانید این بحث را برای هر ماتریس دیگری انجام دهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی در سیمولیک برای نحوه شارژ و دشارژ شدن باطری

شبیه سازی در سیمولیک برای نحوه شارژ و دشارژ شدن باطری فایل زیر شبیه سازی در سیمولیک برای نحوه شارژ و دشارژ شدن باطری می باشد که خروجی ها شامل و جریان و ولتاژ و ... می باشند. شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

شبیه سازی فیلتر الگوریتم ذرات اعمال شده به یک سیستم غیر خطی

شبیه سازی فیلتر  الگوریتم ذرات اعمال شده به یک سیستم غیر خطی فایل زیر شبیه سازی در زمینه فیلتر  الگوریتم ذرات اعمال شده به یک سیستم غیر خطی است. از انجایی که ترجمه عبارت فوق ممکن است خیلی گویا نباشد عنوان انگلیسی شبیه سازی به صورت زیر ااست PARTICLE FITER ALOGORITHM APPLIED TO A NONLINEAR SYSTEM   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تشخیص خطا برای طراحی فیلتر

شبیه سازی در زمینه تشخیص خطا برای طراحی فیلتر فایل زیر شبیه سازی در زمینه مقاله با عنوان تشخیص خطا برای طراحی فیلتر می باشد. که علاوه بر شبیه سازی یک مقاله مرجع هم ضمیمه شده است. اطلاعات مرجع قبل از خرید در زیر داده شده است. خروجی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.   Fault detection filter design for switched systems with quantization effects   Journal of the Franklin Institute Available online 10 May 2016   http:// ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

شبیه سازی برای مدل سیستم تطبیقی مرجع (MRAS ) براساس سرعت در موتور سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) بدون سنسور

شبیه سازی برای مدل سیستم تطبیقی مرجع (MRAS ) براساس سرعت در  موتور سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) بدون سنسور فایل زیر شبیه سازی در زمینه مدل سیستم تطبیقی مرجع (MRAS ) براساس سرعت در موتور سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) بدون سنسور می باشد که معادل انگلیسی آن model reference adaptive system (MRAS) based speed sensorless permanent magnet synchronous motor می باشد در این زمینه یک مقاله مرجع با جزییات زیر را معرفی کردیم. برای راحتی دانشجو علاوه بر خود شبیه سازی اصل فایل مقاله هم در فایل قرار دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل برداری بدون سنسور PMSM با استفاده sliding mode

شبیه سازی در زمینه کنترل برداری بدون سنسور PMSM با استفاده sliding mode همان گونه که می دانید در این زمینه مقالات مختلفی وجود دارد اما برای راحتی کار دانشجویان شبیه سازی بسیار کاملی در زمینه کنترل برداری بدون سنسور PMSM با استفاده sliding mode در اینجا ارائه شده است. که علاوه بر شبیه سازی دو مقاله یکی فارسی و یکی انگلیسی هم همراه شده است. شبیه سازی در مطلب انجام شده و چندین بار اجرا شده و خروجی ها تمام به دست می آید. خروجی ها شامل 8 شکل می باشد که هر کدام به دو ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در زمینه adaptive fuzzy VSS control

شبیه سازی در زمینه  adaptive fuzzy VSS control فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم ساختار متغیر (VSS) براساس سیستم فازی می باشد. شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پخش بار به کمک روش پیش رو و پس رو بر روی سیستم 33 باسه

پخش بار به کمک روش پیش رو و پس رو بر روی سیستم 33 باسه فایل زیر شبیه سازی در زمینه پخش بار به کمک روش پیش رو و پس رو بر روی سیستم 33 باسه که در ان ولتاژ باس ها تعیین می شود. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی حاصل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

شبیه سازی دریافت حداکثر توان از سیستم فتولتاییک - Atmega16, software ICCV7 for AVR, the LCD is 12864

شبیه سازی دریافت حداکثر توان از سیستم فتولتاییک - Atmega16, software ICCV7 for AVR, the LCD is 12864 فایل زیر شبیه سازی در زمینه  شبیه سازی دریافت حداکثر توان از سیستم فتولتاییک - Atmega16, software ICCV7 for AVR, the LCD is 12864 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم تولید برق بادی - PMSM_SPWM

سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم  تولید برق بادی - PMSM_SPWM فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم  تولید برق بادی  می باشد که به کمک کنترلر PMSM_SPWM کنترل می شود. البته ممکن است ترجمه فوق خیلی گویای متن انگلیسی نباشد. فایل زیر شبیه سازی در زمینه Permanent magnet direct drive wind power generation system می باشد. شبیه سازی در سیمولینک مطلب انجام شده و خروجی ها و سیمولینک در شکل کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

شبیه سازی سیستم توربین دو سو تغدیه براساس کنترل: RSC-GSC-Control-of-DFIG

شبیه سازی سیستم توربین دو سو تغدیه براساس کنترل: RSC-GSC-Control-of-DFIG فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم توربین دو سو تغدیه براساس کنترل: RSC-GSC-Control-of-DFIG است. همان گونه که می دانید در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که ما یک مرجع معتبر را به عنوان مرجع در فایل شبیه سازی قرار دادیم. مشخصات و لینک این مرجع در زیر داده شده است: Coordinated Control of DFIG's RSC and GSC Under Generalized Unbalanced and Distorted Grid Voltage ConditionsIEEE Transactions ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی ارایه فتوولتاییک برای تولید توان

شبیه سازی ارایه فتوولتاییک برای تولید توان فایل زیر شبیه سازی ارایه فتوولتاییک برای تولید توان می باشد که در شکل کناری خروجی سیمولینک مطلب را مشاهده می نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(6):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟