فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه فایل زیر شبیه سازی در محیط مطلب برای  سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه می باشد. البته ممکن است ترجمه فارسی گویا نباشد. در حقیقت شبیه سازی برای Thyristor-Based HVDC Transmission System می باشد. در شکل کنار نمای شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و کامل اجرا می شود. در این شبیه سازی خروجی های بسیار زیادی مورد نمایش داده می شود که ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب

شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب فایل زیر شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب می باشد. شبیه سازی به صورت قابل ویرایش نوشته شده است و می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال کنید. ورودی برنامه مرتب شده است و براساس آن خروجی نشان می دهد. بخشی از ورودی سیستم: G1 = input('Enter Power of Generator 1 (MW):');For1 = input('Enter the value of For in Generator 1 :');G2 = input('Enter Power of Generator 2 (MW):');For2 = input('Enter the val ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing می باشد. اساس شبیه سازی یک مقاله با اطلاعات زیر می باشد که مربوط به سال 2015 است. شبیه سازی در مطلب انجام شده و قابل اعمال بر روی هر سیستم دیلخواه دیگری است. برای نمونه شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است و بخشی از خروجی عددی در زیر داده شده است. همچنین برای راحتی دانشجویان، علاوه بر شبیه سازی مقاله هم د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو در نرم افزار مطلب با در نظر گرفتن تلفات سیستم می باشد. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر سیستم دلخواهی اعمال کنید. در اینجا شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است. بخشی از خروجی عددی این شبیه سازی در زیر داده شده است: Optimization terminated. P = 316.4048 77.4027 158.4736 50.0000 56.4349 50.0000 Fcost = 8.5087e+003 Pl = 8. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition در نرم افزار مطلب می باشد. شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است و شما می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی برای بحث بهره برداری سیستم قدرت

شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی برای بحث بهره برداری سیستم قدرت فایل زیر شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی می باشد. گه بنا به نظر دانشجویان محترم این روش بر روی سیستم استاندارد IEEE14 اعمال شده است و برای محاسبه تلفات و ولتاژ و توان اکتیو و... در نظر گرفته شده است. همچنین در این مدلسازی از بهینه سازی Heisen هم استفاده شده است.در حقیقت این شبیه سازی بیشتر در زمینه قدرت بهره برداری می باشد که می توانید در در درس بهره برداری ، ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در زمینه توسعه پست های برق (SEP)

شبیه سازی در زمینه توسعه پست های برق (SEP) فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای توسعه پست های برق (SEP) یا به انگلیسی sub station expansion planning می باشد. شبیه سازی به صورت کلی نوشته شده و شما می توانید از آن برای هر سیستم دیگری استفاده نمایید. داده های سیستم در اکسل وجود دارد که از آن فراخوانی می نماید. در شکل کنار خروجی تصویری را نشان می دهد . در زیر بخشی از خروجی های عددی را نشان می دهد. همچنین اطلاعات سیستم در زیر نشا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پخش بار AC

شبیه سازی در زمینه پخش بار AC فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای پخش بار AC می باشد. شبیه سازی به صورت کلی نوشته شده است و می توانید آن را برای هر سیستم دیگری بررسی نمایید. در این شبیه سازی خروج خط ها و در نتیجه آن پایداری ولتاژ بررسی شده است. داده های سیستم مورد مطالعه در اکسل ذخیره شده که از آن فراخوانی می نماید. به عنوان آگاهی برخی از اطلاعات در زیر داده شده است.   Bus Type|V|Angle (Rad)PL (p.u)QL (p.u)Pg ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search

شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search فایل زیر شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search می باشد. در شکل کنار نمایی کلی شبیه ساز ی در نرم افزار مطلب نشان می دهد. بخشی از خروجی عددی در زیر داده شده است. البته باید گفته شود برنامه حالت کلی نوشته شده است و داده ها را از اکسل فراخوانی می نماید. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر سیستم دلخواه دیگری بررسی نمایید. بخشی از خروجی *************************************** ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی مقاله در تعیین بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم شبیه سازی رشد گیاهان

شبیه سازی مقاله در تعیین بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده به کمک الگوریتم شبیه سازی رشد گیاهان فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه تعیین بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده بک کمک الگوریتم شبیه سازی رشد گیاهان (Plant Growth Simulation Algorithm) می باشد. شبیه سازی بسیار کاملتر از مقاله می باشد چرا که به دلیل تقاضای زیاد مشتریان بر روی دو سیستم 10 و 33 باسه اجرا نموده ایم و در دو فولدر جدا مرتب شده است. در شکل کنار نحوه بهبود ولتاژ را مشاهده می نمایید. سایر شکل ها مثل تلفات و همگرای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی optimal power flow به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

شبیه سازی optimal power flow به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی براساس مقاله با مشخصات زیر در زمینه optimal power flow به کمک الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. شبیه سازی بر روی سیستم استاندارد 30 باسه اعمال شده است. در شکل کنار نحوه همگرایی و خروجی را که به صورت تولباکس انجام شده است نمایش می دهد. بخشی از خروجی شبیه سازی عباتند از: PSO: 400/500 iterations, GBest = 801.8435979280257.PSO: 420/500 iterations, GBest = 801.84359607855959.PSO: 44 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

مجموعه شبیه سازی اموزشی برای contingency-bus impedance matrix-short circuit fault current-swing curve

مجموعه شبیه سازی اموزشی برای contingency-bus impedance matrix-short circuit fault current-swing curve در فایل زیر یک مجموعه کامل در مورد مباحث  contingency bus impedance matrix short circuit fault current swing curve ارائه شده است. شبیه سازی به صورت کامل نوشته شده و بر روی هر داده دلخواهی می توانید بررسی کنید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

شبیه سازی بازار غیرمتمرکز براساس روش Consensus-Based Bundle Algorithm

شبیه سازی بازار غیرمتمرکز براساس روش  Consensus-Based Bundle Algorithm فایل زیر شبیه سازی بازار غیرمتمرکز براساس روش  Consensus-Based Bundle Algorithm می باشد. به عبارتی دیگر، این بسته نرم افزاری پیاده سازی بسته نرم افزاری الگوریتم مبتنی بر اجماع (CBBA) برای بازار غیر متمرکز فراهم می کند که راه حل های خوبی برای چند سیستم چند عاملی چند وظیفه ای است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه پخش بار اقتصادی با تابع هزینه ناصاف به کمک الگوریتم اجتماع ذرات چند عاملی

شبیه سازی مقاله در زمینه پخش بار اقتصادی با تابع هزینه ناصاف به کمک الگوریتم اجتماع ذرات چند عاملی فایل یزر شبیه سازی مقاله 2015 در زمینه پخش بار اقتصادی با تابع هزینه ناصاف به کمک الگوریتم اجتماع ذرات چند عاملی می باشد. برای یادگیری بهتر در موضوع پخش بار اقتصادی با تابع ناصاف یا همان سینوسی یک مقاله فارسی کمکی هم ضمیمه شده است. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی اصل مقاله هم ضمیمه شده اس. لازم به ذکر است شبیه سازی بر روی سیستم 40 واحدی انجام گرفته تا برای سیستم های بزرگتر که دان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید

شبیه سازی در زمینه طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید فایل زیر یکی از کاملترین شبیه سازی موجود در زمینه طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی می باشد. در این زمینه مقالات انگلیسی زیادی منتشر شده است. از آنجایی که ما شبیه سازی را براساس الگوریتم لیگ قهرمانان ( LCA یا League Championship Algorithm ) انجام دادیم هیچ مقاله تا حالا چاپ نشده. ولی دانشجویان می توانند از این شبیه سازی برای استخراج مقالات دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,000 تومان
تعداد صفحه(4):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟