فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی مقاله در زمینه بازیافت تصویر

شبیه سازی مقاله در زمینه بازیافت تصویر فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان Spa rse R econstruction by S eparable A pproximation می باشد. علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم در فایل زیر قرار داده شده است. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده است. برای یادگیری چندین مثاله در داخل فایل قرار داده شده است تا دانشجو راحتر بتواند به نتیجه برسد. اطلاعات مقاله مرجع در زیر داده شده است   Spar ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید

شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید فایل زیر شبیه سازی مقاله در زمینه بازسازی تصویر با یک روش جدید می باشد. در حقیقت برای این شبیه سازی چهار مقاله مرجع زیر استفاده شده است. به عبارتی تمامی این مراجع در یک راستا چاپ شده اند. ما از بین آنها دو مقاله را به همراه شبیه سازی در فایل زیر قرار داده ایم. شبیه سازی بارها اجرا شده و خروجی ها بر روی تصاویر مختلف ارائه شده است. در شکل کنار اعمال بر روی تصویر مرد با دوربین را نشان می دهد. بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی در زمینه آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود

شبیه سازی در زمینه آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود فایل زیر شبیه سازی در زمینه  آموزش بدون نظارت از مدل ترکیب شده محدود می باشد. به عبارتی شبیه سازی در زمینه Unsupervised learning of finite mixture models می باشد. اساس شبیه سازی دو مقاله مرجع با عنوان های زیر می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی های کامل به دست می آید. تعداد خروجی ها زیاد است و نمی توان در شکل کنار همه را نمایش داد. برخی از خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه super-resolution reconstruction

شبیه سازی در زمینه super-resolution reconstruction فایل زیر شبیه سازی بسیار کامل در نرم افزار مطلب برای  super-resolution reconstructionمی باشد. شبیه سازی بر روی شکل نمونه انجام گرفته است و خروجی به صورت کامل به دست می آید. تصویر بکار گرفته متن می باشد که شما می توانید بر روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. در این زمینه مقالات بسیار زیادی وجود دارد که ما یک نمونه مرجع بسیار مناسب در زمینه شبیه سازی در زیر معرفی کرده ایم: A new denoising mod ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر (تشخیص سریع نقاط ویژگی های تصویر و تطبیق) با روش SURF

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر (تشخیص سریع نقاط ویژگی های تصویر و تطبیق) با روش SURF فایل زیر شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر با روش SURF می باشد . اساس شبیه سازی یک مقاله با مشخصات زیر می باشد. شبیه سازی بر روی تصاویر مختلف که در دسترس بوده مانند لنا و غیره اعمال شده است. شما می توانید شبیه سازی رو بر روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش داشته است که می توانید در کارهای مرتبط با خود استفاده کنید. در شکل کنار برخی از خروجی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو یا (stereo disparity extraction) می باشد. شکل کنار خروجی این شبیه سازی را نشان می دهد که بر روی یک شکل نمونه اعمال شده است. اساس شبیه سازی یک مقاله با عنوان زیر است: Stereo Vision Distance Estimation Employing SAD with Canny Edge Detector International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه پردازش لبه تصویر

شبیه سازی مقاله در زمینه پردازش لبه تصویر فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان Localizing Region-Based Active Contours می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده است و بر روی شکل نمونه میمون اعمال شده است که این شکل، یک شکل از مقاله مورد مطالعه است. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر تصویر دیگری اعمال نمایید. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم در فایل زیر قرار داده شده است. در شکب کنار خروجی شبیه سازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

اولین شبیه سازی تولباکس در زمینه پردازش ECG

اولین شبیه سازی تولباکس در زمینه پردازش ECG فایل زیر یک تولباکس کامل در زمینه  پردازش ECG می باشد که این تولباکس در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش دارد. شبیه سازی به صورت ام فایل است که شامل چندین ام فایل مجزا است. همچنین نمونه های مختلفی قرار داده شده است که می توانید اجرا نمایید. در شکل کنار ما تنها یک شکل از شبیه سازی را قرار داده ایم این تولباکس خروجی ها و انالیزهای متفاوتی دارد که نشان دادن همه آنها در شکل کنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 36,000 تومان

شبیه سازی آموزش شبکه عصبی با الگوریتم اجتماع ذرات، جستجوی گرانشی و الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی

شبیه سازی آموزش شبکه عصبی با الگوریتم اجتماع ذرات، جستجوی گرانشی و الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی فایل زیر یک بسته آموزشی کامل در زمینه شبیه سازی آموزش شبکه عصبی با الگوریتم اجتماع ذرات، جستجوی گرانشی و الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی می باشد. اساس شبیه سازی یک مقاله با اطلاعات زیر می باشد. در فایل زیر علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم قرار داده شده است. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده و بر روی داده iris اعمال شده است شما می توانید بر روی هر داده دیگری اعما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی مقاله 2015 در زمینه آموزش شبکه عصبی با الگوریتم گرگ خاکستری

شبیه سازی مقاله 2015 در زمینه آموزش شبکه عصبی با الگوریتم گرگ خاکستری فایل زیر شبیه سازی مقاله 2015 در زمینه آموزش شبکه عصبی با الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. در حقیقت فایل زیر شبیه سازی مقاله زیر می باشد How effective is the Grey Wolf optimizer in training multi-layer perceptrons Appl Intell DOI 10.1007/s10489-014-0645-7 لینک مقاله http://link.springer.com/article/10.1007/s10489-014-0645-7 همچنین برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution

شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution فایل زیر شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و بر روی تصاویر مختلف از جمله لنا اعمال شده است. اساس شبیه سازی یک مقاله 2016 با شمخصات زیر و یک مقاله IEEE می باشد. برای راحتی دانشجویان هر دو مقاله به همراه شبیه سازی در فایل زیر قرار داده شده است. البته قبل از خرید می توانید اطلاعات این دو مقاله را در زیر ببینید مقاله مرجع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی براساس روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر

شبیه سازی براساس  روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر فایل زیر شبیه سازی براساس  روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر می باشد. در شکل کنار نمایی خروجی شبیه سازی که در نرم افزار مطلب انجام شده است را مشاهده می نمایید. از آنجایی که ترجمه فارسی چندان گویا نیست شبیه سازی در حقیقت در زیمنه زیر می باشد. wavelet transform image fusion procedures, fringe Image Fusion ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده

شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده فایل زیر شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده  می باشد. شاید ترجمه فارسی چندان گویا نباشد در حقیقت شبیه سازی برای مقاله با اطلاعات زیر می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و بر روی مغز انسان انجام گرفته دقیقا مطابق با شکل مقاله، ولی شما می توانید روی هر شکل دیگری اعمال نمایید. شبیه سازی قابل ویرایش هم می باشد. در شکل کنار نمایی از خروجی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه Blind compressive sensing dynamic MRI

شبیه سازی مقاله در زمینه Blind compressive sensing dynamic MRI فایل زیر شبیه سازی مقاله Blind compressive sensing dynamic MRI می باشد. در شکل کنار تصویر خروجی شبیه سازی را مشاده می نمایید. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و می توانید بر روی هر شکل دلخواه دیگری اعمال کنید. علاوه بر شبیه سازی اصل مقاله هم در فایل زیر قرار دارد. مشخصات مقاله در زیر داده شده است: Blind Compressive Sensing Dynamic MRIIEEE Transactions on Medical Imaging ( Volume: 32, ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش کم رتبه و ماتریس پراکنده k-t SLR

شبیه سازی مقاله در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش  کم رتبه و  ماتریس  پراکنده k-t SLR فایل زیر شبیه سازی در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش  کم رتبه و  ماتریس  پراکنده k-t SLR می باشد. ممکن است ترجمه فارسی چندان گویا نباشد شبیه سازی در حقیقت در زمینه Accelerated dynamic MRI using low rank and sparse penalties می باشد. در این زمینه یک مقاله مرجع مناسب وجود دارد که اطلاعات مقاله در زیر داده شده است. Low-rank and Sparse Matrix Decomposition for Accelerated Dyna ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان
تعداد صفحه(5):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟