فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM فایل زیر شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM می باشد که در نرم افزار مطلب انجام شده است. شما می توانید داده های هر شکل دیگری را وارد کنید و بر روی ان انالیز انجام دهید. در شکل کنار نتایج شبیه سازی بر روی مغر عکس نمونه را نشان می دهد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف می باشد. که در این شبیه سازی شرایط ICM از جمله مدل های تکرار شونده برای بزرگترین الگوریتم احتمال خلفی(largest posterior probability algorithm) در نظر گرفته شده است. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و برخی از خروجی ها را مشاهده می نمایید. شبیه سازی قابل ویرایش است و می توانید در هر کار دیگری استفاده کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی Skull strip-remove outer boundry area a MRI image

شبیه سازی Skull strip-remove outer boundry area a MRI image فایل زیر شبیه سازی در زمینه Skull strip-remove outer boundry area a MRI image می باشد. در شکل کنار تصویر خروجی و شبیه سازی در نرم افزار مطلب را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

شبیه سازی در زمینه ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها

شبیه سازی در زمینه ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها اولی شبیه سازی بسیار کامل در زمینه مهندسی پزشکی در این فایل ارائه شده است. این فایل در حقیقت ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها می باشد البته ممکن است ترجمه فارسی کمی مناسب نباشد. در حقیقت شبیه سازی زیر در زمینه MRI image merging using Snakes pattern recognition می باشد. شبیه سازی بر روی یک عکس نمونه بدن انسان اعمال شده است چون خروجی شبیه سازی تصاویر متعدد می باشد ما یکی تصویر را به عن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی نویزگیری از تصویر با تبدیل contourlet decomposition

شبیه سازی نویزگیری از تصویر با تبدیل contourlet decomposition فایل زیر یک تولباکس در زمینه نویزگیری از تصویر با روش contourlet decomposition می باشد که خروجی با تبدیل موجک هم مقایسه شده است. البته فایل های این شبی سازی به صورت تولباکس یا جعبه ابزار می باشد که می تواند بر روی تصاویر پزشکی هم اعمال شود. شبیه سازی در مطلب انجام شده و بدون اشکالی اجرا می شود. و هم چنین شبیه سازی قابلیت ویرایش دارد و می تواند به دلخواه تغییر دهید.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با استفاده از تئوری بازی ها

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با استفاده از تئوری بازی ها فایل زیر شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر (image segmentation) با استفاده از تئوری بازی ها می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و قابلیت ویرایش و اعمال بر روی هر شکل دیگری را دارد. به عنوان نمونه شبیه سازی بر روی یک عکس اعمال شده است. در شکل کنار شبیه سازی و عکس را با هم نگاه می کنید. در این زمینه مقالات مرجع معتبری وجود دارد که ما یکی را به عنوان راهنمایی دانشجویان معرفی کردیم: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient

شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient فایل زیر شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient می باشد. که در شکل کنار یکی از خروجی ها رو مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی آنالیز سیگنال ECG با تبدیل موجک

شبیه سازی آنالیز سیگنال  ECG با تبدیل موجک فایل زیر شبیه سازی در مورد آنالیز سیگنال  ECG با تبدیل موجک می باشد که بر روی سیگنال نمونه اعمال شده است. بخشی از خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال

شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال فایل زیر شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال (watermarking) می باشد که بر روی عکس نمونه انجام گرفته است. در شکل کنار عکس انجام گرفته را مشاده می نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG

شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG فایل زیر شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG می باشد. در شکل کنار بخشی از خروجی شبیه سازی را نشان می دهد. ECG ، ثبت و ضبط سیگنال الکتریکی قلب می باشد. از طریق شکل موج سیگنال ECG و مقایسه آن با الگوی نرمال و صحیح سیگنال ECG می‌توان به اختلالات مختلف قلبی همچون: بافت ماهیچه‌ای قلب، تعیین آریتمی‌های خطرناک، اشاره‌ی دقیق به اثرات مزمن فشار خونِ طولانی، اثرات شدید ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

مدل سازی تشخیص سرطان ریه با استفاده از شبکه عصبی بایاسین

مدل سازی تشخیص سرطان ریه با استفاده از شبکه عصبی بایاسین فایل زیر شبیه سازی کامل در زمینه   مدل سازی تشخیص سرطان ریه با استفاده از شبکه عصبی بایاسین ( Bayesian Network ) می باشد . شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام گرفته ودر داخل شبیه سازی توضیح داده شده است که برنامه چگونه عمل می نمایند. بخشی از خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده است. همچنین در این زمینه یک مقاله معرفی شده است. که برای راحتی دانشجویان در داخال فایل زیر قرار داده شده است. اطلاعات م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی استخراج ویژگی های عکس براساس روش gabor

شبیه سازی استخراج ویژگی های عکس براساس روش gabor فایل زیر شبیه سازی استخراج ویژگی های عکس براساس روش gabor می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار بخشی از خروجی را مشاده می نمایید که بر روی تصویر لنا انجام گرفته است. همچنین در این زمینه یک مقاله مرجع مناسب برای یادگیری معرفی شده است که در لینک زیر و مشخصات زیر قابل پیگیری است.   اطلاعات مقاله Face Recognition Using Gabor Filter Based Feature Extraction ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه روش ترکیبی ماشین یادگیری شدید و پخش کننده برای دسته بندی تصویر

شبیه سازی مقاله در زمینه روش ترکیبی ماشین یادگیری شدید و پخش کننده برای دسته بندی تصویر فایل زیر شبیه سازی کامل مقاله با عنوان زیر می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و در شکل کنار برخی خروجی را مشاهده می نمایید.  اطلاعات مقاله A hybrid approach combining extreme learning machine and sparse representation for image classification Engineering Applications of Artificial Intelligence 27 (2014) 228–235 لینک مقاله http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197613000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه ساز ی به منظور خوشه بندی برای تومورهای مغزی از روی عکس MRI

شبیه ساز ی به منظور خوشه بندی برای  تومورهای مغزی از روی عکس MRI فایل زیر شبیه سازی در زمینه خوشه بندی برای  تومورهای مغزی از روی عکس MRI می باشد. علاوه بر شبیه سازی یک فایل پی دی اف هم نحوه خروجی را توضیح می دهد. برای شبیه سازی مقاله بیس الزویر 2016 زیر مورد استفاده قرار گرفته است که برای راحتی دانشجویان علاوه ب شبیه سازی اصل مقاله هم ضمیمه شده است. شبیه سازی در مطلب انجام شده و قابلتی ویرایش و اعمال بر روی هر عکسی دارد. در شکل کنار شما خروجی را مشاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه فشرده سازی تصویر به صورت باینری

شبیه سازی مقاله در زمینه فشرده سازی تصویر به صورت باینری فایل زیر شبیه سازی کامل در زمینه فشرده سازی تصویر به صورت باینری می باشد. اصل مقاله به همراه شبیه سازی در فایل زیر قرار داد شده است. اما می توانید قبل از خرید ابتدا مقاله را با مشخصات زیر مطالعه فرمایید. شبیه سازی بسیار کامل می باشد با خیالت راحت آن را بر روی هر تصویر دلخواه اعمال کنید. در این شبیه سازی حتی تصاویر دلخواه ورودی هم با مقاله تطبیق دارد. اطلاعات مقاله Binary Compressed ImagingIEE ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان
تعداد صفحه(5):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟