فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

پردازش آنالوگ برای سیستم توان کم

پردازش آنالوگ برای سیستم توان کم فایل زیر یک پایان نامه  دکتری 201 صفحه ای در مورد  پردازش آنالوگ برای سیستم توان کم  می باشد که شبیه سازی در بین پایان نامه به صورت مجزا توضیح داده شده است. همچنین نحوه شبیه سازی برای اجرا روی برد بورد هم در انتهای پایان نامه توضیح داده شده است. بخشی از شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

طراحی و تحلیل ژنراتور آهنربای دائم برای برنامه های کاربردی نیروی دریایی

طراحی و تحلیل ژنراتور آهنربای دائم  برای برنامه های کاربردی نیروی دریایی فایل زیر یک پایان نامه 186 صفحه ای در مورد طراحی و تحلیل ژنراتور آهنربای دائم برای برنامه های کاربردی نیروی دریایی می باشد. مهمترین مزیت این پایان نامه در مقایسه با سایر کارها موجود در سایت ها وجود کد شبیه سازی در مطلب در انتهای پایان نامه می باشد.      اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

خصوصیات نازل مغناطیسی برای پیشرانه نیروی محرکه الکتریکی

 خصوصیات نازل مغناطیسی برای پیشرانه نیروی محرکه الکتریکی فایل زیر یک پایان نامه 302 صفحه ای در زمینه خصوصیات نازل مغناطیسی برای پیشرانه نیروی محرکه الکتریکی بالا با استفاده از شبیه سازی عددی، تداخل RF و پروب الکترواستاتیک می باشد. نکته مهم در مورد این پایان نامه اینکه شبیه سازی در نرم افزار مطلب در انتهای آن ضمیمه شده است.   اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

تکنیک های پرتو با استفاده از بهینه سازی محدب

تکنیک های پرتو با استفاده از بهینه سازی محدب فایل زیر پایان نامه ارشد 72 صفحه ای در مورد تکنیک های پرتو با استفاده از بهینه سازی محدب می باشد. که نکته مهم اینکه شبیه سازی مطلب هم در انتهای آن ضمیمه شده است.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

برنامه ریزی برای اتصال واحد های تولیدی جاساز شده ( Embedded Generation) در سیستم توزیع

برنامه ریزی برای اتصال واحد های تولیدی جاساز شده ( Embedded Generation) در سیستم توزیع پایان نامه: برنامه ریزی برای اتصال واحد های تولیدی جاساز شده ( Embedded Generation) در سیستم توزیع . فایل زیر یک پایان نامه 238 صفحه ای است که شبیه سازی ان در نرم افزار مطلب در انتهای به صورت کامل ضمیمه شده است.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

کنترل پیک سیستم قدرت با برنامه مدیریت انرژی یا EMS

کنترل پیک سیستم قدرت با برنامه مدیریت انرژی یا EMS فایل زیر یک پایان نامه در زمینه کنترل پیک سیستم قدرت با برنامه مدیریت انرژی یا EMS می باشد تعدا صفحات آن 91 و شبیه سازی در نرم افزار مطلب ان هم ضمیمه شده است.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

تشخیص خطا و ایزوله کردن در ولتاژ پایین باس بار DC در شبکه میکرو گرید

تشخیص خطا و ایزوله کردن در ولتاژ پایین باس بار DC در شبکه میکرو گرید فایل زیر یک پایان نامه انگلیسی در زمینه تشخیص خطا و ایزوله کردن در ولتاژ پایین باس بار DC در شبکه میکرو گرید می باشد. تعدا صفحات پایان نامه 149 است. همچنین شبیه سازی این پایان نامه در نرم افزار مطلب در انتهای به صورت کامل ضمیمه شده است. برای اجرا برنامه کافی است برنامه های نوشته شده در انتهای پایان نامه را در نرم افزار مطلب تایپ کنید و برای کارهای خود به کار ببندید.   اطلاعیه مهم: با توج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

تشخیص مکان خطا در سیستم انتقال براساس سنجش میزان میدان مغناطیسی

تشخیص مکان خطا در سیستم انتقال براساس سنجش میزان میدان مغناطیسی فایل زیر پایان نامه 139 صفحه ای در زمینه تشخیص مکان خطا در سیستم انتقال براساس سنجش میزان میدان مغناطیسی می باشد. در انتهای پایان نامه شبیه سازی به صورت کامل در نرم افزار مطلب ارائه شده است.      اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

بررسی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت با در نظر گرفتن منابع باد

بررسی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت با در نظر گرفتن منابع باد فایل زیر یک پایان نامه کامل در زمینه بررسی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت با در نظر گرفتن منابع باد می باشد که در انتهای پایان نامه تمامی فایل های شبیه سازی در مطلب هم ضمیمه شده است. همچنین در انتهای پایان نامه نحوه اجرا شبیه سازی هم توضیح داده شده است. تعداد صفحات پایان نامه 145 می باشد.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند یا همان demand side management

مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند یا همان demand side management فایل زیر یک پایان نامه 95 صفحهای در مورد مدیریت تقاضا در شبکه هوشمند می باشد. در متن پایان نامه به خوبی در مورد شبیه سازی توضیح داده شده است و در انتها کد مطلب را هم ضمیمه نموده است.     اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

اندازه گیری و شبیه سازی تخلیه جزئی در حفره های شامل مواد دی الکتریک

اندازه گیری و شبیه سازی تخلیه جزئی در حفره های  شامل  مواد دی الکتریک فایل زیر یک پایان نامه 236 صفحه ای در مورد شبیه سازی و اندازه گیزی تخلیه جزی در حفره های شامل مواد دی الکتریک می باشد. در انتهای پایان نامه شبیه سازی به در نرم افزار مطلب به صورت کامل ارائه شده است. توضیحات و شبیه سازی روان می باشند. همچنین برای یادگیری موضوع یک مقاله فارسی هم ضمیمه شده است. عنوان مقاله فارسی در زیر امده است: طراحي و ساخت سيستم مدرن اندازه گيري تخليه الكتريكي جزئي کنفرانس بین ال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

دانلود پروژه و پایان نامه در مورد توربین های بادی و طریقه کارکرد آنها (با قابلیت ویرایش / فایل Word)

دانلود پروژه و پایان نامه در مورد توربین های بادی و طریقه کارکرد آنها (با قابلیت ویرایش / فایل Word) تبديل انرژي باد به انرژي مکانيکي و سپس انرژي الکتريکي در توربين هاي بادي انجام مي شود . توربين هاي بادي در اندازه هاي مختلف با اجزاي مختلف و ويژگي هاي متفاوت با توجه به شرايط محيط و ميزان نياز توليد توان الکتريکي ساخته مي شوند ،اين توربين ها از پره ها با قطر روتور چندين متر تا حدود ۱۰۰ متر براي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

بررسی میکرو کنترلهای AVR و قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری آن

دانلود پایان نامه بررسی میکرو کنترلهای AVR و قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری آن میکروکنترلر چیست : قطعه ای که این روزها دارد جای خود را در خیلی از وسایل الکتریکی باز میکند .از تلفن گرفته تا موبایل از ماوس لیزری که الان دستتان روی آن است و دارین باهاش کامپیوتر رو کنترل میکنید تا هر وسیله ای که بتوان پیچیدگی رو در اون دید میتونید یک میکروکنترلر رو ببینید . کلم ... برای توضیحات بیشتر و دانلود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع كابلها و عيب يابي كابلها

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع كابلها و عيب يابي كابلها دانلود پروژه  پایان نامه با موضوع كابلها و عيب يابي كابلها نوع فایل : برای توضیحات بیشتر و دانلود فایل روی لیک آبی زیر کلیک نمایید:     دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

پایان نامه : خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT

پایان نامه : خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT . خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT در يك سيستم قدرت الكتريكي ac ايدهآل، ولتاژ و فركانس در هر نقطه تغذيه ثابت و عاري از هارمونيك و مقدار ضريب توان واحد ميباشد. ضمن اينك ... برای توضیحات بیشتر و دانلود فایل روی لیک آبی زیر کلیک نمایید:   دریافت فایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(3):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟