فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers فایل زیر شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers در نرم افزار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب در زمینه ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC فایل زیر شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC  که در محیط سیمولینک مطلب انجام شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کاملترین بسته شبیه سازی در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور

کاملترین بسته شبیه سازی در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور فایل زیر یک بسته شبیه سازی بسیار کامل در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده است و قابلیت ویرایش دارد. شبیه سازی در حقیقت به صورت تولباکس کامل می باشد و شامل شبیه سازی های مختلف می باشد. همچنین یک فولدر شامل چندین ورد می باشد که به زبان انگلیسی برخی توضیحات لازمه را ارائه کرده است. داخل ام فایل ها هم جاهای لازم توضیحات با رنگ سبز اما انگلیسی نوشته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 38,000 تومان

شبیه سازی ماشین القایی بر اساس مدل abc

شبیه سازی ماشین القایی بر اساس مدل abc فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه ماشین القایی بر اساس مدل abc می باشد. شبیه سازی در سیمولینک نرم افزار مطلب انجام گرفته است. در شکل کنار ما خروجی برای جریان سه فاز را نشان می دهیم. شبیه سازی چندین بار اجرا شده است و بدون هیچ ایرادی اجرا می شود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم

  شبیه سازی کنترل  مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم فایل زیر شبیه سازی   شبیه سازی کنترل  مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم می باشد. برای یادگیری بهتر دانشجویان یک فایل پایان نامه و یک گزارش کار به صورت پی دی اف برای هیمن زمینه در فایل زیر قرار داده شده است. فایل گزارش کار برای دانشگاه تهران و درس پروژه پاياني درس كنترل حركت پيشرفته می باشد. مجددا متذکر شویم این فایل گزارش کار جنبه آموزشی دارد. همچنین یک مقاله انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی موتور BLDC در مدل مرجع dq

شبیه سازی موتور BLDC در مدل مرجع dq فایل زیر شبیه سازی موتور BLDC در مدل مرجع dq می باشد. برای اجرا برنامه کافی است ام فایل را اجرا کنید خود سیمولیک را فراخوانی می نماید و تمامی خروجی ها را در شکل های مجزا ترسیم می نماید. که یک نمونه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم svpmw

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم svpmw فایل زیر شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم (svpmw ) در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. در این زمینه یک مقاله فارسی برای یادگیری مفهوم هم ضمیمه شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

شبیه سازی برای کنترل ماشین القایی به روش svpwm dtc

شبیه سازی برای کنترل ماشین القایی به روش svpwm dtc فایل زیر شبیه سازی برای کنترل ماشین القایی به روش svpwm dtc می باشد که در شکل کنار نمایی کلی سیمولیشن نشان داده شده است. ورودی سرعت و بار گشتاور می باشد  و خروجی جریان، سرعت روتور، گشتاور  الکترومغناطیسی و ولتاژ باس DC می باشد. البته چون شبیه سازی در سیمولینک انجام شده شما می توانید برای هر خروجی دیگر تنها اسکوپ اضافه کنید و ببینید. شبیه سازی چندی بار اجرا شده است. همچنین برای یادگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

شبیه سازی کنترل چرخش (field oriented) موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) براساس روش id = 0

شبیه سازی کنترل چرخش (field oriented) موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) براساس روش id = 0 فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل چرخش (field oriented) موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) براساس روش id = 0 می باشد. خروجی و شبیه سازی با هم در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

شبیه سازی کنترل ماشین DC با تمام پل

شبیه سازی کنترل ماشین DC با تمام پل فایل زیر شبیه سازی کنترل ماشین DC با تمام پل می باشد. که دارای دو فولدر مجرا برای نمودارهای Ea_Ia و speed_torque می باشد. شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

محاسبه پارامترهای ماشین القای براساس داده های پایه

محاسبه پارامترهای ماشین القای براساس داده های پایه فایل زیر شبیه سازی در مورد محاسبه پارامترهای ماشین القایی براساس داده های ورودی می باشد. در حقیقت شبیه سازی داده های زیر را به عنوان ورودی دریافت می کند  ورودی n=input('enter spead of motor :');p=input('enter number of polars :'); Vn=input('enter rated voltage :');fn=input('enter rated frequency :');INL=input('enter INL :');PNL=input('enter PNL :'); fBL=input('enter fBL :');VBL=input('enter V ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC با کنترل کننده فازی

شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC با کنترل کننده فازی فایل زیر شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC با کنترل کننده فازی می باشد. برای راحتی در آموزش دانشجویان یک مقاله فارسی هم در این زمینه به همراه فایل شبیه سازی قرار داده شده است. هدف این فایل شبیه سازی کنترل سرعت موتور DC است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

شبیه سازی جریان های هجومی در سیستم قدرت به دلیل سویچ کردن بار

شبیه سازی جریان های هجومی در سیستم قدرت به دلیل سویچ کردن بار فایل زیر شبیه سازی جریان های هجومی در سیستم قدرت به سویچ کردن بار می باشد. براساس این شبیه سازی،  شکل موج جریان هجومی و حضور تجزیه و تحلیل هارمونیک، به طور مستقیم می توانید ویژگی های جریان هجومی را منعکس کند. خروجی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

کنترل ماشین الکتریکی جریان مستقیم به کمک فازی

کنترل ماشین الکتریکی جریان مستقیم به کمک فازی فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل ماشین الکتریکی جریان مستقیم به کمک فازی می باشد. به منظور کارایی بهتر دو کنترل کننده PID و فازی PID مقایسه شده اند. در شکل کنار سیمولیک و خروجی ها نشان داده می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان
تعداد صفحه(2):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟