فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF)

شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF) فایل زیر شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF)  می باشد که در نرم افزار مطلب نوشته شده است. در شکل کنار یکی از خروجی ها نمایش داده شده است. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. برای راحتی دانشجویان یک مقاله مرجع هم قرار دادیم که از الگوریتم شبیه سازی شده در بحث ربات استفاده کرده است. این مقاله به شما اموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser

شبیه سازی در زمینه   Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه  Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser می باشد که برنامه نویسی در نرم افزار مطلب انجام شده است و خروجی آن به صورت پیوست نمایش داده می شود. شبیه سازی چندین بار اجرا شده است و خروجی به صورت تضمینی به دست می آید. در شکل کنار نمایی از خروجی را مشاهده می نمایید. در شکل ربات به صورت پیوست حرکت می کند که ما از یک لحظه آن عکس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی فایل زیر شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل به کار گرفته شده در این شبیه سازی PID می باشد. شما می توانید آن را با الگوریتم های هوشمند لینک کنید و مقالات مناسبی استخراج نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی از یک جت هواپیما

شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی  از یک جت هواپیما فایل زیر شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی  از یک جت هواپیما می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش دارد. در داخل هر ام فایل توضیحات لازمه با رنگ سبز البته انگلیسی نوشته شده است. در شکل کنار نمایی کلی بیه سازی و برخی از خروجی ها را مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی، فیدبک بهره و حالت سیستم

شبیه سازی سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی، فیدبک بهره و حالت سیستم فایل زیر یک بسته آموزشی کامل در زمینه سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی (SISO)، فیدبک بهره و حالت سیستم  می باشد که در نرم افزار مطلب انجام شده است. در حقیقت شبیه سازی زیر شامل چهار شبیه سازی در زمینه پایداری لیاپانوف در مسائل زیر است: adjustable gain    single-input single-output gain feedback full state feedback شبیه سازی چندین بار اجرا شده است ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل PID برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140)

شبیه سازی در زمینه کنترل PID  برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140) فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل PID  برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140) می باشد که در این شبیه سازی مباحث دینامیکی و و کنترل آن مدلسازی شده است. در شکل کنار بخشی از شبیه سازی را مشاهده می نمایید. البته باید گفت این شبیه سازی هم شامل سیمولیک و هم ام فایل است. شبیه سازی چندین بار اجرا شده و بدون هیچ ایرادی اجرا می شود و در نرم افزار مطلب نوشته شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی سه بعدی ربات با چهار درجه آزادی

شبیه سازی سه بعدی ربات با چهار درجه آزادی فایل زیر یک شبیه سازی در زمینه ربات با چهار درجه آزادی می باشد که در نرم افزار مطلب به صورت سه بعدی انجام شده است. در شکل کنار نمایی کلی از خروجی را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی یک مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر

 شبیه سازی یک مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر فایل زیر شبیه سازی مقاله در زمینه مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر می باشد. بخشی از شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. عنوان مقاله در زیر داده شده است. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقله هم در فایل زیر قرار داده شده است.  Constructing & Simulating a Mathematical Model ofLongitudinal Helicopter Flight Dynamics همچنین باید بگوییم این مق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی اولین تولباکس در زمینه هلیکوپتر با بحث های پایداری

شبیه سازی  اولین تولباکس در زمینه هلیکوپتر با بحث های پایداری فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه هلیکوپتر می باشد که در آن بحث های مختلفی مانند فرکانس، نمودار بود، قطب و صفر و غیره انجام شده است. در حقیقت فایل زیر یک شبیه سازی به صورت تولباکس است که یک سری توضیحات به زبان انگلیسی در فایل پی دی اف هم قرار داده شده است. دانشجویان می توانند از این شبیه سازی در زمینه درس کنترل مدرن و دینامیک به خوبی بهره ببرند. در شکل کنار فقط یک خروجی در بین بیش از& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,500 تومان

شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه

شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه فایل زیر شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه می باشد که در سیمولینک مطلب انجام گرفته است. در شکل کنار یکی از شبیه سازی های به همراه خروجی نمایش داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر

شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر فایل زیر شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر می باشد. همچنین یک ورد هم قرار داده شده است تا توضیحات لازمه ارائه شود. در شکل کنار سیستم مورد مطالعه را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet

شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet فایل زیر شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و چند مدل صدا نمونه در فایل قرار داده شده است. در شکل کنار بخشی از خروجی برای یکی از این صداها را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه الگوریتم اجماع بهینه ترکیب شده با اجتناب از موانع

شبیه سازی مقاله در زمینه الگوریتم اجماع  بهینه ترکیب شده با اجتناب از موانع فایل زیر شبیه سازی مقاله در زمینه الگوریتم اجماع  بهینه ترکیب شده با اجتناب از موانع می باشد. البته ممکن است ترجمه فارسی چندان مناسب نباشد. مشخصات مقاله در زیر داده شده است. Optimal consensus algorithm integrated with obstacleavoidance International Journal of Systems SciencePublication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی دوری کردن ربات از موانع بین دو نقطه با الگوریتم فازی

شبیه سازی دوری کردن ربات از موانع بین دو نقطه با الگوریتم فازی فایل زیر شبیه سازی دوری کردن ربات از موانع با الگوریتم فازی می باشد. برای انجام شبیه سازی مقالات مختلفی بررسی شده است. که در زیر یک مقاله مناسب در زمینه شبیه سازی را معرفی کردیم. در فایل زیر علاوه بر شبیه سازی، برای راحتی دانشجویام فایل پی دی اف مقاله هم ضمیمه شده است.  Trajectory tracking with obstacle avoidance of redundant manipulator based on fuzzy inference systemsNeurocomputing Vo ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی در زمینه دوری کردن ربات از موانع در سر راه برای دو نقطه تعریف شده

شبیه سازی در زمینه دوری کردن ربات از موانع در سر راه برای دو نقطه تعریف شده فایل زیر شبیه سازی در زمینه دوری کردن ربات از موانع در سر راه ( robot obstacle avoidance) می باشد. شبیه سازی دارای مقاله بیس می باشد که برای راحتی کار دانشجویان علاوه بر شبیه سازی اصل مقاله هم در فایل ضمیمه قرار داده شده است. شبیه سازی به صورت متحرک ارائه شده تا دانشجویان خیلی راحت به نتایج دست برسند. وقتی برنامه را اجرا می کنید ابتدا از شما دو نقطه دلخواه به عنوان شروع و پایان دریافت می کند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان
تعداد صفحه(2):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟