فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc

شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc می باشد که شبیهس ازی در مطلب انجام شده است. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی نشان داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

شبیه سازی پیش بینی موقعیت های ماهواره ای با GPS

شبیه سازی پیش بینی موقعیت های ماهواره ای با GPS فایل زیر شبیه سازی در زمینه پیش بینی موقعیت های ماهواره ای با GPS  می باشد که در نرم افزار مطلب انجام گرفته است. در شکل کنار تصویر سه بعدی از این این شبیه سازی را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی در زمینه تعیین مکان بهینه شبکه سنسور بی سیم به الگوریتم اجتماع ذرات

شبیه سازی در زمینه تعیین مکان بهینه شبکه سنسور بی سیم به الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی در زمینه تعین مکان بهینه شبکه سنسور بی سیم (wireless sensor network) به الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. اساس شبیه سازی یک مقاله 2015 با مشخصات زیر می باشد. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل مقاله هم در فایل زیر قرار داده شده است. خروجی در شکل کنار نشان داده شده که شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و قابلیت ویرایش دارد.  اطلاعات مقاله An Improved PSO Algor ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر دیجیتال به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر دیجیتال به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر دیجیتال به کمک الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. در زمینه یک مقاله مرجع وجود دارد که در ادامه اطلاعات آن داده شده است. بخشی از خروجی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  اطلاعات مقاله  Swarm intelligence based techniques for digital filter design Applied Soft Computing 25 (2014) 530–534 لینک مقاله http://www.sciencedirect.com/science/ar ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

شبیه سازی برای OFDM چند عاملی برای تخصیص قدرت و مقایسه شده با روش تزریق آب

شبیه سازی برای OFDM چند عاملی برای  تخصیص قدرت و مقایسه شده با روش تزریق آب فایل زیر شبیه سازی در زمینه OFDM چند عاملی برای  تخصیص قدرت و مقایسه شده با روش تزریق آب می باشد. خروجی ها در شکل کنار نشان داده شده است. شبیه سازی در مطلب انجام شده و قابلیت ویرایش دارد. برای راهنمایی بهتر عنوان انگلیسی شبیه سازی هم در زیر داده شده است چون ممکن است ترجمه فارسی چندان گویا نباشد. OFDM on multi-agent of power allocationand the water injection method ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی الگوریتم ردیابی احتمالاتی یا به انگلیسی Probabilistic Data Association Filter Tracking Algorithm

شبیه سازی الگوریتم ردیابی احتمالاتی یا به انگلیسی Probabilistic Data Association Filter Tracking Algorithm فایل زیر شبیه سازی در زمینه شبیه سازی الگوریتم ردیابی احتمالاتی یا به انگلیسی Probabilistic Data Association Filter Tracking Algorithm  می باشد شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی برای یک نمونه نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه ردیابی چند فرضیه

شبیه سازی مقاله در زمینه ردیابی چند فرضیه فایل زیر شبیه سازی شبیه سازی در زمینه ردیابی چند فرضیه یا به انگلیسی  multiple-hypothesis tracking می باشد. مقاله مرجع به همراه شبیه سازی در فایل ضمیمه قرار داده شده است. همچنین قبل از خرید می توانید اطلاعات مقاله را از زیر مشاهده نمایید. شبیه سازی در مطلب انجام شده و چندین بار اجرا شده تا مشکلی نداشته باشد. خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. اطلاعات مقالهA novel variable-lag probabili ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی IEEE UWB official line

شبیه سازی IEEE UWB official line فایل زیر شبیه سازی IEEE UWB official line می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی ها به دست می آیندو یک نمونه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. برای یادگیری بهتر دانشجویان یک پایان نامه 41 صفحه ای هم ضمیمه شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه یک الگوریتم تکرار شونده جدید برای یک هدف با ارتفاع شناخته شده

شبیه سازی مقاله در زمینه یک الگوریتم تکرار شونده جدید برای یک هدف  با ارتفاع شناخته شده شبیه سازی مقاله در زمینه یک الگوریتم تکرار شونده جدید برای یک هدف  با ارتفاع شناخته شده با استفاده از اندازه گیری TDOA و FDOA در حضور عدم قطعیت محل های ماهواره ای در این فایل ارائه شده است. خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. همچنین اصل مقاله هم ضمیمه شده است. اما می توانید قبل از خرید اصل مقاله را مشاهده نمایید . A new iterative algorithm for geolocating a known altitude target using T ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه سنجش یا سنس کردن طیف در رادیو شناختی یا cognitive

شبیه سازی در زمینه سنجش یا سنس کردن طیف در رادیو شناختی یا  cognitive فایل زیر شبیه سازی در زمینه سنجش یا سنس کردن طیف در رادیو شناختی یا   cognitive می باشد که خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شبیه سازی رادار خطی شده FM یا همان linear FM (LFM) radar

شبیه سازی رادار خطی شده FM یا همان  linear FM (LFM) radar فایل زیر شبیه سازی در زمینه  رادار خطی شده FM یا همان  linear FM (LFM) radar می باشد که شبیه سازی اجرا شده و خروجی در کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه بهینه سازی توپولوژی درخت با الگوریتم اجتماع ذرات، رقابت استعماری و الگوریتم کرم شب تاب

شبیه سازی مقاله در زمینه بهینه سازی توپولوژی درخت با الگوریتم اجتماع ذرات، رقابت استعماری و الگوریتم کرم شب تاب فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان  Particle Swarm Optimization with Minimum Spanning Tree Topology for Multimodal Optimzation 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence می باشد. از آنجایی که دانشجویان نیازمند نواوری در خود مقاله هستند. در این مقاله علاوه براینکه با الگوریتم اجتماع ذرات انجام گرفته بلکه با الگوریتم رقابت استعماری و کرم شب تابم انجام شده است که خود یک نواوری برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه یک پروتکل MAC با انتخاب رله سریع برای شبکه های بی سیم موقت

شبیه سازی مقاله در زمینه یک پروتکل MAC  با انتخاب رله سریع برای شبکه های بی سیم موقت فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان A cooperative MAC protocol with rapid relay selection forwireless ad hoc networks در  Computer Networks Volume 91, 14 November 2015, Pages 262–282 لینک مقاله http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128615002807 لازم به ذکر است برای راحتی شما علاوه بر شبی سازی اصل مقاله هم ضمیمه شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه ساز ی مقاله: Carrier frequency offset estimation for OFDMA uplink using null sub-carriers

شبیه ساز ی مقاله: Carrier frequency offset estimation for OFDMA uplink using null sub-carriers فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان Carrier frequency offset estimation for OFDMA uplink using null sub-carriers می باشد که علاوه بر خود شبیه سازی اصل مقاله هم ضمیمه شده است. لازم به ذکر است مقاله دارای مشخصات زیر است: Digital Signal Processing 29 (2014) 127–137 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی مقاله: آنتن های آرایه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

 شبیه سازی مقاله: آنتن های آرایه  با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان  Comparative Study of Circular and Hexagonal Antenna Array Synthesis using Improved Particle Swarm Optimization می باشد که ادرس مقاله http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915003622 است. لازم به ذکر است که علاوه بر خود شبیه سازی اصل مقاله هم ضمیمه شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(2):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟