فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز

شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز فایل زیر شبیه سازی اتصال فیول سل (Fuel Cell) با سیستم قدرت سه فاز در نرم فازار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شدهو خروجی های به دست می آید. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات

شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات فایل زیر شبیه سازی در زمینه تاثیر زمان مرده (dead time) در اعوجاج هارمونیکی یک مبدل دو سطح در یک میکروتوربین 50 کیلو وات در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و به همراه خروجی آن مشاده می نمایید. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom

شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom فایل زیر شبیه سازی اندازه گیر فلیکر در یک سیستم توزیع مجهز به statcom می باشد که در محیط مطلب انجام گرفته است. شبیه سازی اجر شده و نمای کلی شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers

شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers فایل زیر شبیه سازی در زمینه Phasor Simulation of  Delta-Hexagonal Phase Shifting Transformers در نرم افزار مطلب می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و خروجی ها حاصل می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی و خروجی ها نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال فایل زیر شبیه سازی در زمینه VSC براساس HVDC خط انتقال می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده. خروجی و نمای کلی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers فایل زیر شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc)

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) است. در شکل کنار نمای شبیهسازی و خروجی را مشاده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

شبیه سازی مقاومت غیرخطی

شبیه سازی مقاومت غیرخطی فایل زیر شبیه سازی مقاومت غیرخطی در محیط مطلب می باشد که در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی ها را مشاده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه فایل زیر شبیه سازی در محیط مطلب برای  سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه می باشد. البته ممکن است ترجمه فارسی گویا نباشد. در حقیقت شبیه سازی برای Thyristor-Based HVDC Transmission System می باشد. در شکل کنار نمای شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و کامل اجرا می شود. در این شبیه سازی خروجی های بسیار زیادی مورد نمایش داده می شود که ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی AC-DC-AC PWM کانورتر

شبیه سازی AC-DC-AC PWM کانورتر فایل زیر شبیه سازی در محیط مطلب برای AC-DC-AC PWM کانورتر می باشد. شبیه سازی و خروجی آن در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی سیکلو کانورتر6 پالسه

شبیه سازی سیکلو کانورتر6 پالسه فایل زیر شبیه سازی در زمینه  سیکلو کانورتر6 پالسه است که در سیمولینک مطلب انجام شده است. در شکل کنار نمایی شبیه سازی و خروجی آن نشان داده شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده است و بدون خطا اجرا می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب در زمینه ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC فایل زیر شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC  که در محیط سیمولینک مطلب انجام شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شبیه سازی مدل های آرک Cassie و Mayr برای Circuit Breaker

شبیه سازی مدل های آرک Cassie و Mayr  برای  Circuit Breaker فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب در زمینه مدل های آرک Cassie و Mayr  برای  Circuit Breaker می باشد. در شکل کنار نمای خروجی شبیه سازی نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter

شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter فایل زیر شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟