فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال

شبیه سازی VSC براساس HVDC خط انتقال فایل زیر شبیه سازی در زمینه VSC براساس HVDC خط انتقال می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده. خروجی و نمای کلی شبیه سازی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers

شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers فایل زیر شبیه سازی فیزور برای On Load Tap Changer (OLTC) Regulating Transformers در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و به همراه خروجی در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc)

شبیه سازی یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای یکسو ساز تمام موج 24 ولت دی سی (dc) است. در شکل کنار نمای شبیهسازی و خروجی را مشاده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

شبیه سازی مقاومت غیرخطی

شبیه سازی مقاومت غیرخطی فایل زیر شبیه سازی مقاومت غیرخطی در محیط مطلب می باشد که در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی ها را مشاده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه فایل زیر شبیه سازی در محیط مطلب برای  سیستم انتقال HVDC براساس تریستور و سیستم 12 پالسه می باشد. البته ممکن است ترجمه فارسی گویا نباشد. در حقیقت شبیه سازی برای Thyristor-Based HVDC Transmission System می باشد. در شکل کنار نمای شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و کامل اجرا می شود. در این شبیه سازی خروجی های بسیار زیادی مورد نمایش داده می شود که ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی AC-DC-AC PWM کانورتر

شبیه سازی AC-DC-AC PWM کانورتر فایل زیر شبیه سازی در محیط مطلب برای AC-DC-AC PWM کانورتر می باشد. شبیه سازی و خروجی آن در شکل کنار نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

شبیه سازی سیکلو کانورتر6 پالسه

شبیه سازی سیکلو کانورتر6 پالسه فایل زیر شبیه سازی در زمینه  سیکلو کانورتر6 پالسه است که در سیمولینک مطلب انجام شده است. در شکل کنار نمایی شبیه سازی و خروجی آن نشان داده شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده است و بدون خطا اجرا می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب در زمینه ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل ولتاژ سیم پیچ کمکی می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی نشان داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC

شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC فایل زیر شبیه سازی  ماشین آسنکرون تک فاز - کنترل برداری درایو AC  که در محیط سیمولینک مطلب انجام شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی ها نمایش داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی مدل های آرک Cassie و Mayr برای Circuit Breaker

شبیه سازی مدل های آرک Cassie و Mayr  برای  Circuit Breaker فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب در زمینه مدل های آرک Cassie و Mayr  برای  Circuit Breaker می باشد. در شکل کنار نمای خروجی شبیه سازی نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter

شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter فایل زیر شبیه سازی AC/DC Three-Level PWM Converter در سیمولینک مطلب می باشد. شبیه سازی اجرا شده و در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی فیلتر سه فاز برای هارمونیک

شبیه سازی فیلتر سه فاز برای هارمونیک فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای فیلتر سه فاز برای هارمونیک می باشد. در این شبیه سازی از سیستم 12 پالسه بهره گرفته شده است. در حقیقت در این شبیه سازی به دنبال اهداف زیر است: در تاسیسات HVDC، فیلتر AC شنت هارمونیک برای موارد استفاده می شود:   1) کاهش ولتاژ هارمونیک و جریان در سیستم قدرت،   2) تامین توان راکتیو مصرف شده توسط مبدل. شبیه سازی اجرا شده است و بدون خطا اجرا می شود. د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی رگولاتور دیود زنر

شبیه سازی رگولاتور دیود زنر فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای رگولاتور با دیود زنر می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای شبیه سازی و خروجی را مشاهده می نمایید.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت دو ماشینه براساس ادوات فکت (FACTs) نوع SSSC می باشد که مجهز به نوع پایدارساز POD می باشد. در شبیه سازی همچنین به شبیه سازی بار دینامیکی سه فاز Three-Phase Dynamic Load به عنوان یک بار در سیستم قدرت پرداخته شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی ارائه شده است. عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه میکرو گرید است که به صورت ام فایل های مختلف نوشته شده است. در این فایل حضور منابع مختلف باد و خورشید و STATCOM Battery Energy storage و غیره در نظر گرفته شده است. شبیه سازی بسیار روان نوشته شده است و قابل درک است. تحلیل های بسیار مختلفی انجام گرفته که بسیار مناسب برای درس دینامیک سیستم قدرت یا بهره برداری می باشد. شبیه سازی دارای خروجی های بسیار مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 33,000 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟