فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی فیلتر سه فاز برای هارمونیک

شبیه سازی فیلتر سه فاز برای هارمونیک فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای فیلتر سه فاز برای هارمونیک می باشد. در این شبیه سازی از سیستم 12 پالسه بهره گرفته شده است. در حقیقت در این شبیه سازی به دنبال اهداف زیر است: در تاسیسات HVDC، فیلتر AC شنت هارمونیک برای موارد استفاده می شود:   1) کاهش ولتاژ هارمونیک و جریان در سیستم قدرت،   2) تامین توان راکتیو مصرف شده توسط مبدل. شبیه سازی اجرا شده است و بدون خطا اجرا می شود. د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی رگولاتور دیود زنر

شبیه سازی رگولاتور دیود زنر فایل زیر شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای رگولاتور با دیود زنر می باشد. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای شبیه سازی و خروجی را مشاهده می نمایید.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه

شبیه سازی پایداری سیگنال کوچک با ادوات FACTs نوع SSSC در سیستم چند ماشینه فایل زیر یک شبیه سازی در سیمولینک مطلب برای پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت دو ماشینه براساس ادوات فکت (FACTs) نوع SSSC می باشد که مجهز به نوع پایدارساز POD می باشد. در شبیه سازی همچنین به شبیه سازی بار دینامیکی سه فاز Three-Phase Dynamic Load به عنوان یک بار در سیستم قدرت پرداخته شده است. شبیه سازی بارها اجرا شده و بدون خطا اجرا می شود. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی ارائه شده است. عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره

کاملترین مجمعه شبیه سازی در شبکه میکرو گرید با حضور STATCOM Battery Energy storage و غیره فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه میکرو گرید است که به صورت ام فایل های مختلف نوشته شده است. در این فایل حضور منابع مختلف باد و خورشید و STATCOM Battery Energy storage و غیره در نظر گرفته شده است. شبیه سازی بسیار روان نوشته شده است و قابل درک است. تحلیل های بسیار مختلفی انجام گرفته که بسیار مناسب برای درس دینامیک سیستم قدرت یا بهره برداری می باشد. شبیه سازی دارای خروجی های بسیار مختلف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 36,000 تومان

شبیه سازی در زمینه super-resolution reconstruction

شبیه سازی در زمینه super-resolution reconstruction فایل زیر شبیه سازی بسیار کامل در نرم افزار مطلب برای  super-resolution reconstructionمی باشد. شبیه سازی بر روی شکل نمونه انجام گرفته است و خروجی به صورت کامل به دست می آید. تصویر بکار گرفته متن می باشد که شما می توانید بر روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. در این زمینه مقالات بسیار زیادی وجود دارد که ما یک نمونه مرجع بسیار مناسب در زمینه شبیه سازی در زیر معرفی کرده ایم: A new denoising mod ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر (تشخیص سریع نقاط ویژگی های تصویر و تطبیق) با روش SURF

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر (تشخیص سریع نقاط ویژگی های تصویر و تطبیق) با روش SURF فایل زیر شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر با روش SURF می باشد . اساس شبیه سازی یک مقاله با مشخصات زیر می باشد. شبیه سازی بر روی تصاویر مختلف که در دسترس بوده مانند لنا و غیره اعمال شده است. شما می توانید شبیه سازی رو بر روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش داشته است که می توانید در کارهای مرتبط با خود استفاده کنید. در شکل کنار برخی از خروجی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF)

شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF) فایل زیر شبیه سازی الگوریتم Joint Probabilistic Data Association Filter (JPDAF)  می باشد که در نرم افزار مطلب نوشته شده است. در شکل کنار یکی از خروجی ها نمایش داده شده است. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید. برای راحتی دانشجویان یک مقاله مرجع هم قرار دادیم که از الگوریتم شبیه سازی شده در بحث ربات استفاده کرده است. این مقاله به شما اموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان

شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب

شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب فایل زیر شبیه سازی برای محاسبه LOLE در مطلب می باشد. شبیه سازی به صورت قابل ویرایش نوشته شده است و می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال کنید. ورودی برنامه مرتب شده است و براساس آن خروجی نشان می دهد. بخشی از ورودی سیستم: G1 = input('Enter Power of Generator 1 (MW):');For1 = input('Enter the value of For in Generator 1 :');G2 = input('Enter Power of Generator 2 (MW):');For2 = input('Enter the val ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی در زمینه Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser

شبیه سازی در زمینه   Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه  Monte Carlo localization scheme for mobile robot with sensor laser می باشد که برنامه نویسی در نرم افزار مطلب انجام شده است و خروجی آن به صورت پیوست نمایش داده می شود. شبیه سازی چندین بار اجرا شده است و خروجی به صورت تضمینی به دست می آید. در شکل کنار نمایی از خروجی را مشاهده می نمایید. در شکل ربات به صورت پیوست حرکت می کند که ما از یک لحظه آن عکس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با الگوریتم بازپخت یا simulated annealing می باشد. اساس شبیه سازی یک مقاله با اطلاعات زیر می باشد که مربوط به سال 2015 است. شبیه سازی در مطلب انجام شده و قابل اعمال بر روی هر سیستم دیلخواه دیگری است. برای نمونه شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است و بخشی از خروجی عددی در زیر داده شده است. همچنین برای راحتی دانشجویان، علاوه بر شبیه سازی مقاله هم د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با برنامه ریزی درجه دو در نرم افزار مطلب با در نظر گرفتن تلفات سیستم می باشد. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر سیستم دلخواهی اعمال کنید. در اینجا شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است. بخشی از خروجی عددی این شبیه سازی در زیر داده شده است: Optimization terminated. P = 316.4048 77.4027 158.4736 50.0000 56.4349 50.0000 Fcost = 8.5087e+003 Pl = 8. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition

شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition فایل زیر شبیه سازی توزیع اقتصادی توان با در نظر گرفتن تلفات با Pattern Recognition در نرم افزار مطلب می باشد. شبیه سازی بر روی سیستم 6 ماشینه اعمال شده است و شما می توانید روی هر سیستم دیگری اعمال نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو

شبیه سازی در زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای زمینه پردازش تصویر-استخراج اختلاف استریو یا (stereo disparity extraction) می باشد. شکل کنار خروجی این شبیه سازی را نشان می دهد که بر روی یک شکل نمونه اعمال شده است. اساس شبیه سازی یک مقاله با عنوان زیر است: Stereo Vision Distance Estimation Employing SAD with Canny Edge Detector International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه پردازش لبه تصویر

شبیه سازی مقاله در زمینه پردازش لبه تصویر فایل زیر شبیه سازی مقاله با عنوان Localizing Region-Based Active Contours می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده است و بر روی شکل نمونه میمون اعمال شده است که این شکل، یک شکل از مقاله مورد مطالعه است. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر تصویر دیگری اعمال نمایید. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقاله هم در فایل زیر قرار داده شده است. در شکب کنار خروجی شبیه سازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

اولین شبیه سازی تولباکس در زمینه پردازش ECG

اولین شبیه سازی تولباکس در زمینه پردازش ECG فایل زیر یک تولباکس کامل در زمینه  پردازش ECG می باشد که این تولباکس در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش دارد. شبیه سازی به صورت ام فایل است که شامل چندین ام فایل مجزا است. همچنین نمونه های مختلفی قرار داده شده است که می توانید اجرا نمایید. در شکل کنار ما تنها یک شکل از شبیه سازی را قرار داده ایم این تولباکس خروجی ها و انالیزهای متفاوتی دارد که نشان دادن همه آنها در شکل کنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 36,000 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟