فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی

شبیه سازی الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی فایل زیر شبیه سازی الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات و جستجوی گرانشی می باشد که در نرم افزار مطلب کد نویسی شده است. شبیه سازی چندین بار اجرا شده است. برای راحتی دانشجویان داخل شبیه سازی 23 تابع تست استاندارد در نظر گرفته است که می توانید بر روی هر کدام تست کنید در شکل کنار نمایی شبیه سازی و همگرایی الگوریتم را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی برای بحث بهره برداری سیستم قدرت

شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی برای بحث بهره برداری سیستم قدرت فایل زیر شبیه سازی در زمینه روش interior point method یا روش نقطه داخلی می باشد. گه بنا به نظر دانشجویان محترم این روش بر روی سیستم استاندارد IEEE14 اعمال شده است و برای محاسبه تلفات و ولتاژ و توان اکتیو و... در نظر گرفته شده است. همچنین در این مدلسازی از بهینه سازی Heisen هم استفاده شده است.در حقیقت این شبیه سازی بیشتر در زمینه قدرت بهره برداری می باشد که می توانید در در درس بهره برداری ، ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution

شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution فایل زیر شبیه سازی در زمینه روش مقاوم برای Multiframe super-resolution می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و بر روی تصاویر مختلف از جمله لنا اعمال شده است. اساس شبیه سازی یک مقاله 2016 با شمخصات زیر و یک مقاله IEEE می باشد. برای راحتی دانشجویان هر دو مقاله به همراه شبیه سازی در فایل زیر قرار داده شده است. البته قبل از خرید می توانید اطلاعات این دو مقاله را در زیر ببینید مقاله مرجع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی براساس روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر

شبیه سازی براساس  روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر فایل زیر شبیه سازی براساس  روش همجوشی تصویر با تبدیل موجک و حاشیه فیوژن تصویر می باشد. در شکل کنار نمایی خروجی شبیه سازی که در نرم افزار مطلب انجام شده است را مشاهده می نمایید. از آنجایی که ترجمه فارسی چندان گویا نیست شبیه سازی در حقیقت در زیمنه زیر می باشد. wavelet transform image fusion procedures, fringe Image Fusion ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده

شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده فایل زیر شبیه سازی مقاله 2015 برای بازیابی تصویر پزشکی با الگوریتم انقباض تکرار شونده  می باشد. شاید ترجمه فارسی چندان گویا نباشد در حقیقت شبیه سازی برای مقاله با اطلاعات زیر می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و بر روی مغز انسان انجام گرفته دقیقا مطابق با شکل مقاله، ولی شما می توانید روی هر شکل دیگری اعمال نمایید. شبیه سازی قابل ویرایش هم می باشد. در شکل کنار نمایی از خروجی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه Blind compressive sensing dynamic MRI

شبیه سازی مقاله در زمینه Blind compressive sensing dynamic MRI فایل زیر شبیه سازی مقاله Blind compressive sensing dynamic MRI می باشد. در شکل کنار تصویر خروجی شبیه سازی را مشاده می نمایید. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و می توانید بر روی هر شکل دلخواه دیگری اعمال کنید. علاوه بر شبیه سازی اصل مقاله هم در فایل زیر قرار دارد. مشخصات مقاله در زیر داده شده است: Blind Compressive Sensing Dynamic MRIIEEE Transactions on Medical Imaging ( Volume: 32, ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش کم رتبه و ماتریس پراکنده k-t SLR

شبیه سازی مقاله در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش  کم رتبه و  ماتریس  پراکنده k-t SLR فایل زیر شبیه سازی در زمینه تحلیل تصاویر MRI با روش  کم رتبه و  ماتریس  پراکنده k-t SLR می باشد. ممکن است ترجمه فارسی چندان گویا نباشد شبیه سازی در حقیقت در زمینه Accelerated dynamic MRI using low rank and sparse penalties می باشد. در این زمینه یک مقاله مرجع مناسب وجود دارد که اطلاعات مقاله در زیر داده شده است. Low-rank and Sparse Matrix Decomposition for Accelerated Dyna ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی مقاله در زمینه پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت چند ماشینه به کمک طراحی هماهنگ SVC و DFIDD

شبیه سازی مقاله در زمینه پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت چند ماشینه به کمک طراحی هماهنگ SVC و DFIDD فایل زیر شبیه سازی در زمینه مقاله پایداری سیگنال کوچک است. شبیه سازی در سیمولینک مطلب انجام گرفته است. در مورد شبیه سازی یک نکته باید گفته شود مقاله بیس شبیه سازی تنظیم بهینه پایداری ساز سیستم قدرت و svc فازی به کمک الگوریتم جفت گیری زنبور عسل است ما در این شبیه سازی تنها شبیه سازی سیستم قدرت با حضور svc و غیره را انجام داده ایم الگوریتم جفت گیری زنبور عسل را هم به صورت جداگانه انجام دادیم و با سی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

کاملترین بسته شبیه سازی در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور

کاملترین بسته شبیه سازی در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور فایل زیر یک بسته شبیه سازی بسیار کامل در زمینه مدلسازی المان محدود برای دینامیک روتور می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده است و قابلیت ویرایش دارد. شبیه سازی در حقیقت به صورت تولباکس کامل می باشد و شامل شبیه سازی های مختلف می باشد. همچنین یک فولدر شامل چندین ورد می باشد که به زبان انگلیسی برخی توضیحات لازمه را ارائه کرده است. داخل ام فایل ها هم جاهای لازم توضیحات با رنگ سبز اما انگلیسی نوشته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی

شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی فایل زیر شبیه سازی ربات موازی 6 درجه ازادی در نرم افزار مطلب می باشد. در شکل کنار نمایی خروجی و تصویر متحرک ربات را مشاهده می نمایید. کنترل به کار گرفته شده در این شبیه سازی PID می باشد. شما می توانید آن را با الگوریتم های هوشمند لینک کنید و مقالات مناسبی استخراج نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی از یک جت هواپیما

شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی  از یک جت هواپیما فایل زیر شبیه سازی مدل ریاضی برای شش درجه آزادی  از یک جت هواپیما می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب نوشته شده است و قابلیت ویرایش دارد. در داخل هر ام فایل توضیحات لازمه با رنگ سبز البته انگلیسی نوشته شده است. در شکل کنار نمایی کلی بیه سازی و برخی از خروجی ها را مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی ماشین القایی بر اساس مدل abc

شبیه سازی ماشین القایی بر اساس مدل abc فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه ماشین القایی بر اساس مدل abc می باشد. شبیه سازی در سیمولینک نرم افزار مطلب انجام گرفته است. در شکل کنار ما خروجی برای جریان سه فاز را نشان می دهیم. شبیه سازی چندین بار اجرا شده است و بدون هیچ ایرادی اجرا می شود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی مبدل بوست حلقه باز در سیمولینک

شبیه سازی مبدل بوست حلقه باز در سیمولینک فایل زیر شبیه سازی مبدل بوست حلقه باز در سیمولینک مطلب می باشد. که در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می فرمایید. تمامی اطلاعات مبدل هم در کنار آن نوشته شده است. برخی از این اطلاعات هم در زیر داده شده است.   Converer Parameter: L = 161.95 µH, RL = 80 m-ohmC = 220 µF, Rc = 5 m-ohm fs = 100 KHz, Vg = 24 D = 0.53, Load R = 10 ohmVout=48V ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

شبیه سازی در زمینه مدلسازی سیستم های اضطراری در سیستم قدرت

شبیه سازی در زمینه مدلسازی سیستم های اضطراری در سیستم قدرت فایل زیر شبیه سازی در زمینه مدلسازی سیستم های اضطراری در سیستم قدرت می باشد. در واحدهای تولید برق، سیستم های اضطراری به منظور تامین دستگاه های حفاظت و کنترل مفید است. فایل زیر شامل شبیه سازی در محیط سیمولیک مطلب است که به مدلسازی سیستم اضطراری و سوئیچ انتقال خودکار (auto transfer switch (A.T.S در سیستم بای پاس پرداخته است. در شکل کنار نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

توزیع بهینه توان راکتیو با حضور منابع DG به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

توزیع بهینه توان راکتیو با حضور منابع DG به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر یک پایان نامه 98 صفحه ای انگلیسی در زمینه توزیع بهینه توان راکتیو ( REACTIVE POWER DISPATCH ) با حضور منابع DG به کمک الگوریتم اجتماع ذرات می باشد. نکته مهم در این پایان نامه این است که در انتهای پایان نامه شبیه سازی در نرم افزار مطلب ضمیمه شده است.  لطفا قبل از خرید فایل حتما اطلاعیه سایت در بالای همین صفحه را مطالعه فرمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟