فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM فایل زیر شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با روش FCM و KFCM می باشد که در نرم افزار مطلب انجام شده است. شما می توانید داده های هر شکل دیگری را وارد کنید و بر روی ان انالیز انجام دهید. در شکل کنار نتایج شبیه سازی بر روی مغر عکس نمونه را نشان می دهد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای تقسیم بندی (segmentation ) تصویر با روش مارکوف می باشد. که در این شبیه سازی شرایط ICM از جمله مدل های تکرار شونده برای بزرگترین الگوریتم احتمال خلفی(largest posterior probability algorithm) در نظر گرفته شده است. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و برخی از خروجی ها را مشاهده می نمایید. شبیه سازی قابل ویرایش است و می توانید در هر کار دیگری استفاده کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

تشخیص اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت فایل زیر یک پایان نامه  انگلیسی  153 صفحه ای در زمینه تشخیص اثر انگش می باشد که در انتهای آن شبیه سازی در نرم افزار مطلب ارائه شده است.    اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل

مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل فایل زیر یک پایان نامه انگلیسی 206 صفحه ای در زمینه مناقصه (bid) رقابتی و تحلیل پایداری در بازارهای برق با استفاده از تئوری کنترل می باشد. نکته مهم اینکه در انتهای پایان نامه شبیه سازی در نرم افزار مطلب ارائه شده است. علاوه بر این برخی از شبیه سازی های وابسته به پایان نامه در فایلی جداگانه قرار داده شده است. هدف اصلی این بخش ارائه پایان نامه است که در انتهای آن شبیه سازی پیوست شده است. این پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

شبیه سازی سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی، فیدبک بهره و حالت سیستم

شبیه سازی سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی، فیدبک بهره و حالت سیستم فایل زیر یک بسته آموزشی کامل در زمینه سیستم پایداری لیاپانوف برای تنظیم کننده بهره، تک ورودی تک خروجی (SISO)، فیدبک بهره و حالت سیستم  می باشد که در نرم افزار مطلب انجام شده است. در حقیقت شبیه سازی زیر شامل چهار شبیه سازی در زمینه پایداری لیاپانوف در مسائل زیر است: adjustable gain    single-input single-output gain feedback full state feedback شبیه سازی چندین بار اجرا شده است ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

شبیه سازی Skull strip-remove outer boundry area a MRI image

شبیه سازی Skull strip-remove outer boundry area a MRI image فایل زیر شبیه سازی در زمینه Skull strip-remove outer boundry area a MRI image می باشد. در شکل کنار تصویر خروجی و شبیه سازی در نرم افزار مطلب را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

شبیه سازی در زمینه ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها

شبیه سازی در زمینه ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها اولی شبیه سازی بسیار کامل در زمینه مهندسی پزشکی در این فایل ارائه شده است. این فایل در حقیقت ادغام تصویر MRI با استفاده از تشخیص الگو مارها می باشد البته ممکن است ترجمه فارسی کمی مناسب نباشد. در حقیقت شبیه سازی زیر در زمینه MRI image merging using Snakes pattern recognition می باشد. شبیه سازی بر روی یک عکس نمونه بدن انسان اعمال شده است چون خروجی شبیه سازی تصاویر متعدد می باشد ما یکی تصویر را به عن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی نویزگیری از تصویر با تبدیل contourlet decomposition

شبیه سازی نویزگیری از تصویر با تبدیل contourlet decomposition فایل زیر یک تولباکس در زمینه نویزگیری از تصویر با روش contourlet decomposition می باشد که خروجی با تبدیل موجک هم مقایسه شده است. البته فایل های این شبی سازی به صورت تولباکس یا جعبه ابزار می باشد که می تواند بر روی تصاویر پزشکی هم اعمال شود. شبیه سازی در مطلب انجام شده و بدون اشکالی اجرا می شود. و هم چنین شبیه سازی قابلیت ویرایش دارد و می تواند به دلخواه تغییر دهید.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc

شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل توان در شبکه های ad hoc می باشد که شبیهس ازی در مطلب انجام شده است. در شکل کنار نمایی کلی شبیه سازی و خروجی نشان داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با استفاده از تئوری بازی ها

شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر با استفاده از تئوری بازی ها فایل زیر شبیه سازی در زمینه تقسیم بندی تصویر (image segmentation) با استفاده از تئوری بازی ها می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و قابلیت ویرایش و اعمال بر روی هر شکل دیگری را دارد. به عنوان نمونه شبیه سازی بر روی یک عکس اعمال شده است. در شکل کنار شبیه سازی و عکس را با هم نگاه می کنید. در این زمینه مقالات مرجع معتبری وجود دارد که ما یکی را به عنوان راهنمایی دانشجویان معرفی کردیم: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی در زمینه توسعه پست های برق (SEP)

شبیه سازی در زمینه توسعه پست های برق (SEP) فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای توسعه پست های برق (SEP) یا به انگلیسی sub station expansion planning می باشد. شبیه سازی به صورت کلی نوشته شده و شما می توانید از آن برای هر سیستم دیگری استفاده نمایید. داده های سیستم در اکسل وجود دارد که از آن فراخوانی می نماید. در شکل کنار خروجی تصویری را نشان می دهد . در زیر بخشی از خروجی های عددی را نشان می دهد. همچنین اطلاعات سیستم در زیر نشا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

شبیه سازی در زمینه پخش بار AC

شبیه سازی در زمینه پخش بار AC فایل زیر شبیه سازی در نرم افزار مطلب برای پخش بار AC می باشد. شبیه سازی به صورت کلی نوشته شده است و می توانید آن را برای هر سیستم دیگری بررسی نمایید. در این شبیه سازی خروج خط ها و در نتیجه آن پایداری ولتاژ بررسی شده است. داده های سیستم مورد مطالعه در اکسل ذخیره شده که از آن فراخوانی می نماید. به عنوان آگاهی برخی از اطلاعات در زیر داده شده است.   Bus Type|V|Angle (Rad)PL (p.u)QL (p.u)Pg ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search

شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search فایل زیر شبیه سازی در زمینه توسعه شبکه تولید با روش Back Ward Search می باشد. در شکل کنار نمایی کلی شبیه ساز ی در نرم افزار مطلب نشان می دهد. بخشی از خروجی عددی در زیر داده شده است. البته باید گفته شود برنامه حالت کلی نوشته شده است و داده ها را از اکسل فراخوانی می نماید. شما می توانید شبیه سازی را بر روی هر سیستم دلخواه دیگری بررسی نمایید. بخشی از خروجی *************************************** ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل PID برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140)

شبیه سازی در زمینه کنترل PID  برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140) فایل زیر شبیه سازی در زمینه کنترل PID  برای ربات 6 درجه آزادی (IRB 140) می باشد که در این شبیه سازی مباحث دینامیکی و و کنترل آن مدلسازی شده است. در شکل کنار بخشی از شبیه سازی را مشاهده می نمایید. البته باید گفت این شبیه سازی هم شامل سیمولیک و هم ام فایل است. شبیه سازی چندین بار اجرا شده و بدون هیچ ایرادی اجرا می شود و در نرم افزار مطلب نوشته شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی سه بعدی ربات با چهار درجه آزادی

شبیه سازی سه بعدی ربات با چهار درجه آزادی فایل زیر یک شبیه سازی در زمینه ربات با چهار درجه آزادی می باشد که در نرم افزار مطلب به صورت سه بعدی انجام شده است. در شکل کنار نمایی کلی از خروجی را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟