فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر توان اکتیو (APF) برای جبران VAR

شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر توان اکتیو (APF) برای جبران VAR فایل زیر شبیه سازی در زمینه طراحی فیلتر توان اکتیو (APF) برای جبران VAR  می باشد. از آنجایی که خروجی شبیه سازی زیاد می باشد ما خروجی یکی از اسکوپ ها و خود سیمولینک را در عکس کنار نشان داده ایم. شبیه سازی در سیمولیک مطلب انجام شده و بارها اجرا شده و بدون کم کاستی اجرا می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) در اتصال با ژنراتور القایی قفس سنجابی (SCIG)

شبیه سازی در زمینه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) در اتصال با ژنراتور القایی قفس سنجابی (SCIG)  فایل زیر یک شبیه سازی کامل در زمینه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) در اتصال با ژنراتور القایی قفس سنجابی (SCIG)  می باشد. شبیه سازی در مطلب انجام شده و خروجی های مختلفی در اسکوپ ها مورد بحث قرار گرفته است در شکل کنار شما نمای کلی شبیه سازی را مشاهده می نمایید. شبیه سازی هم دارای ام فایل و هم سیمولینک است. همچنین یک پی دی اف انگلیسی در این فایل فایل قرار داده که شامل توضیحات لازمه می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

شبیه سازی در زمینه دریافت حداکثر مسیر توان با روش perturbation and observation

شبیه سازی در زمینه دریافت حداکثر مسیر توان با روش perturbation and observation فایل زیر شبیه سازی برای دریافت حداکثر مسیر توان با روش perturbation and observation می باشد که شما می توانید از سیمولیک در کارهای شخصی دیگری استفاده نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی اتصال توربین بادی با ژنراتور PMSG

شبیه سازی اتصال توربین بادی با ژنراتور PMSG فایل زیر شبیه سازی در زمینه اتصال توربین بادی با ژنراتور PMSG می باشد که در شکل کنار خود شبیه سازی و خروجی یکی از اسکوب ها را مشاهده می فرمایید.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی یک مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر

 شبیه سازی یک مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر فایل زیر شبیه سازی مقاله در زمینه مدل ریاضی از دینامیک پرواز طولی هلیکوپتر می باشد. بخشی از شبیه سازی و خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. عنوان مقاله در زیر داده شده است. برای راحتی دانشجویان علاوه بر شبیه سازی، فایل پی دی اف مقله هم در فایل زیر قرار داده شده است.  Constructing & Simulating a Mathematical Model ofLongitudinal Helicopter Flight Dynamics همچنین باید بگوییم این مق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

شبیه سازی اولین تولباکس در زمینه هلیکوپتر با بحث های پایداری

شبیه سازی  اولین تولباکس در زمینه هلیکوپتر با بحث های پایداری فایل زیر یک شبیه سازی بسیار کامل در زمینه هلیکوپتر می باشد که در آن بحث های مختلفی مانند فرکانس، نمودار بود، قطب و صفر و غیره انجام شده است. در حقیقت فایل زیر یک شبیه سازی به صورت تولباکس است که یک سری توضیحات به زبان انگلیسی در فایل پی دی اف هم قرار داده شده است. دانشجویان می توانند از این شبیه سازی در زمینه درس کنترل مدرن و دینامیک به خوبی بهره ببرند. در شکل کنار فقط یک خروجی در بین بیش از& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,500 تومان

شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه

شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه فایل زیر شبیه سازی برای طراحی LQR و PID برای یک سیستم نمونه می باشد که در سیمولینک مطلب انجام گرفته است. در شکل کنار یکی از شبیه سازی های به همراه خروجی نمایش داده شده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient

شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient فایل زیر شبیه سازی در زمینه signal EEG time varient می باشد. که در شکل کنار یکی از خروجی ها رو مشاهده می نمایید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر

شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر فایل زیر شبیه سازی در طراحی کنترلر پیش بین کننده MPC برای سیستم تانکر می باشد. همچنین یک ورد هم قرار داده شده است تا توضیحات لازمه ارائه شود. در شکل کنار سیستم مورد مطالعه را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

مجموعه شبیه سازی برای کنترل بار فرکانس به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

مجموعه شبیه سازی برای کنترل بار فرکانس به کمک الگوریتم اجتماع ذرات فایل زیر یک مجموعه کامل برای درس دینامیک سیستم قدرت است. اصولا در این درس دانشجویان به دنبال طراحی کنترل بار فرکانس هستند. در فایل زیر سه شبیه سازی قرار دارد. یکی کنترل کننده کلاسیک، یکی PID و یکی تنظیم بهینه پارامترهای PID با الگوریتم اجتماع ذرات است. در شکل کنار یکی از خروجی ها را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت

شبیه سازی الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت فایل زیر شبیه سازی در زمینه الگوریتم ایمنی مصنوعی مبتنی بر پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم قدرت می باشد. شبیه سازی ارائه شده برای دو سیستم قدرت چهار ماشینه و تک ماشینه ارائه شده است. در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است که عنوان انگلیسی فوق به صورت زیر می باشد: Artificial Immune-Based For Voltage Stability Prediction In Power System درشکل کنار همگرایی را نشان می دهد. انالیزهای شبیه سازی بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet

شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet فایل زیر شبیه سازی در مورد فیلتر سیگنال صحبت با Kalman, Wiener, wavelet می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام شده و چند مدل صدا نمونه در فایل قرار داده شده است. در شکل کنار بخشی از خروجی برای یکی از این صداها را نشان می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

شبیه سازی آنالیز سیگنال ECG با تبدیل موجک

شبیه سازی آنالیز سیگنال  ECG با تبدیل موجک فایل زیر شبیه سازی در مورد آنالیز سیگنال  ECG با تبدیل موجک می باشد که بر روی سیگنال نمونه اعمال شده است. بخشی از خروجی در شکل کنار نشان داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال

شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال فایل زیر شبیه سازی تبدیل موجک گسسته مبتنی بر نهانکاری دیجیتال (watermarking) می باشد که بر روی عکس نمونه انجام گرفته است. در شکل کنار عکس انجام گرفته را مشاده می نمایید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG

شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG فایل زیر شبیه سازی برای تشخیص QRS در سیگنال ECG می باشد. در شکل کنار بخشی از خروجی شبیه سازی را نشان می دهد. ECG ، ثبت و ضبط سیگنال الکتریکی قلب می باشد. از طریق شکل موج سیگنال ECG و مقایسه آن با الگوی نرمال و صحیح سیگنال ECG می‌توان به اختلالات مختلف قلبی همچون: بافت ماهیچه‌ای قلب، تعیین آریتمی‌های خطرناک، اشاره‌ی دقیق به اثرات مزمن فشار خونِ طولانی، اثرات شدید ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
تعداد صفحه(26):

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟