فروشگاه جامع پروژه های برق تمامی گرایش ها
اعتبار سایت جستجو اعتبار

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه مهم: با توجه به جرم بود خرید و فروش پایان نامه فارسی، تمامی پایان نامه های این سایت انگلیسی هستند که دارای شبیه سازی می باشند. البته توجه فرمایید که پایان نامه های انگلیسی معمولا به صورت رایگان قابل دانلود هستند، ولی ما برای راحتی کار دانشجویان، بهترین و مناسبترین آنها را در سایت گذاشته ایم. لطفا با در نظر داشتن موارد فوق به خرید پایان نامه اقدام فرمایید. همچنین ممکن است برخی از فایل های شبیه سازی فروشگاه هم به صورت رایگان قابل دسترسی باشد چرا که برخی از فایل های سایت از دانشجویان خریداری شده است. برای کاهش زحمت مراجعین ایرانی ،ما در این سایت هزینه جمع آوری و اشتراک گذاری برای این دسته از پایان نامه ها و فایل های شبیه سازی را دریافت می کنیم.

زمینه خنک کننده پیشرفته برای روتور در موتور الکتریکی

زمینه خنک کننده پیشرفته برای روتور در موتور الکتریکی

فایل زیر یک پایان نامه انگلیسی 185 صفحه ای در زمینه خنک کننده پیشرفته برای روتور در موتور الکتریکی می باشد. نکته مهم اینکه شبیه سازی در نرم افزار مطلب در انتهای ان ضمیمه شده است. برای اینکه بدانید در چه زمینه ای توضیح داده شده است فهرست آن را در زیر اورده ایم

 

Chapter 1 – Introduction 1
1.1 Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Thesis Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Thesis Aim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4 Thesis Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.5 Thesis Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chapter 2 – Theory 7
2.1 Electric Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1 Introduction to AC Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Permanent Magnet Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3 Permanent Magnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Heat transfer mechanisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.1 Heat transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.2 Empirical relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Chapter 3 – Heat Transfer in the cylinder 27
3.1 Assumptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.1 Even distributed oil film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.2 Oil movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.3 Constant oil properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.4 Incompressible flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.5 Negligible radiation eect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.6 Infinite square duct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chapter 4 – Experiment 39
4.1 Experimental Investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.1 Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.2 Insulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1.3 Pump performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Measuring Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.1 Thermocouples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.2 Telemetry system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.3 Flow-meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.4 Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.5 I/O Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2.6 Frequency detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2.7 Frequency to voltage converter . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3 Experimental setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.4 Post process data treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.4.1 Results-Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Chapter 5 – Permanent magnet temperature 87
5.1 Temperature Eect in Magnet’s Performance . . . . . . . . . . . . . 87
5.1.1 Simulation Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.2 Calculation of Permanent Magnet Temperature . . . . . . . . . . . 90
5.2.1 Theoretical Calculation of Eddy-Current Loss in Thin Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.2.2 Calculation of PM losses in PM machine . . . . . . . . . . . 91
5.2.3 Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.3 Rotor Thermal Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3.1 Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.3.2 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Chapter 6 – Conclusion and future work 101
6.1 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1.1 Heat Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1.2 PMSM Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1.3 Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.2 Future work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
viii
Appendix A – Thermocouples 111
A.1 Thermoelectric Phenomena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A.2 Seebeck Eect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
A.3 Thermocouple loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
A.4 Required Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
A.5 Common Types of Thermocouples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Appendix B – Matlab code 119
Appendix C – Matlab Code 121
C.1 Induction Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
C.2 Convective Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
C.3 Resistance heating over airgap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
C.4 Pump performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
C.5 Post process of experimental data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
C.6 Rotor Thermal Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,500 تومان
کدتخفیف:
اینجانب با مطالعه کامل از مطالب درج شده در اطلاعیه فروشگاه در قسمت بالای همین صفحه، اقدام به خرید این فایل از سایت نموده ام.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rotor_620470_8836.zip6.7 MB

نظرسنجی

در چه زمینه ای به فایل شبیه سازی نیاز دارید؟